Prowadzimy liczne procesy sądowe w zakresie dochodzenia należności spornych, opartych na umowach cywilnoprawnych tj. sprawy o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, zapłatę z tytułu umowy najmu, zlecenia, o dzieło, pożyczki, leasingu, jak również umowy o roboty budowlane.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach mediacyjnych, a także zajmujemy się kompleksową obsługą postępowań egzekucyjnych oraz postępowań przeciwegzekucyjnych prowadzących w stosunku do wierzycieli.

Skorzystali z usługi

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C