W ramach procesu dochodzenia należności często występują sytuacje, w których dłużnik „wyzbył” się składników majątkowych w celu uniemożliwienia lub utrudnienia prowadzenia z nich egzekucji. Wierzyciel może w takim wypadku wystąpić z powództwem o uznanie czynności dokonanej z jego pokrzywdzeniem za bezskuteczną.

  • Reprezentujemy wierzycieli w postępowaniach sądowych, których celem jest uzyskanie możliwości prowadzenia egzekucji ze składników majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły.
  • Wniesienie skargi pauliańskiej może więc zapewnić skuteczne zaspokojenie wierzytelności z przedmiotów lub praw, które już do dłużnika nie należą.  

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C