31 maja 2019 r. opublikowano ustawę wprowadzającą nowy wykaz podatników VAT tzw. „biała lista podatników VAT”, która ma posłużyć jako narzędzie do weryfikacji przyszłego kontrahenta w celu spełnienia przesłanek o dochowaniu należytej staranności.

W wykazie zostaną zamieszczone przede wszystkim dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorców. Korzystanie przez przedsiębiorców z białej listy podatników może uchronić przedsiębiorców przed negatywnymi konsekwencjami związanymi z nieuwzględnieniem danych zawartych w rejestrze podczas dokonywania transakcji. Zaniechanie tego obowiązku może wiązać się z pozbawieniem podmiotu m.in. prawa do zaliczenia owych transakcji w koszty uzyskania przychodu.  Dostosowanie się do nowych przepisów może wymagać wprowadzenia dodatkowych procedury weryfikacji kontrahentów bądź weryfikacji aktualnie obowiązujących w strukturze przedsiębiorstwa.

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C