Za pomocą wzorca uchwał udostępnionych w systemie teleinformatycznym można będzie m.in. podejmować niektóre uchwały w spółkach jawnych, komandytowych oraz w spółkach z o.o., a także przenieść ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej oraz zbyć udziały w spółce z o.o.

Niewątpliwą zaletą wprowadzonych zmian jest, po pierwsze, obniżenie opłat sądowych od wniosków składanych online – za wpis spółki do KRS zapłacimy nie 500 zł, a 250 zł, zaś opłatę za każdą kolejną zmianę wpisu w KRS dokonywaną w tej formie obniżono z 250 zł do 200 zł. Po drugie, w przypadku niektórych czynności, takich jak np. zmiana umowy spółki z o.o., skorzystanie z wzorca uchwały pozwoli na uniknięcie kosztów notarialnych.

Należy jednak mieć na uwadze, że przepisy te dotyczą jedynie takiej spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym. Ponadto czynności te wymagają opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C