Wraz z nowelizacją kodeksu pracy sejm przyjął przepisy regulujące zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników.

Pracodawcy uzyskają uprawnienie do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego (np. alkomatem) samodzielnie, bez konieczności wzywania Policji.

Co istotne, nowe przepisy uprawniają również pracodawców do przeprowadzania tzw. kontroli prewencyjnych, tj. badania trzeźwości pracowników nawet w sytuacjach, w których nie zachodzi podejrzenie, że pracownik znajduje się pod wypłwem alkoholu. 

Kontrole mogą być wprowadzone, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia. Istotne jest natomiast, aby określić, które grupy pracowników będą mogły być objęte kontrolą. Kwestia ta, jak również inne zasady kontroli trzeźwości – rodzaj, sposób, czas, częstotliwość ich przeprowadzania, używane urządzenie –  powinny być ustalane w regulaminie pracy, a w przypadku pracodawców nieposiadających takiego regulaminu – w obwieszczeniu. O zasadach tych będzie należało informować także nowych pracowników, których może dotyczyć kontrola.

Nowelizacja precyzuje też zasady przechowywania pozyskanych w wyniku kontroli danych osobowych pracowników.

Nowe przepisy umożliwiają także kontrole na obecność niektórych, określonych w przepisach szczególnych, narkotyków („środków działających podobnie do alkoholu”) na zasadach analogicznych jak badanie trzeźwości. 

Na żądanie pracodawcy lub pracownika wciąż możliwe będzie przeprowadzenie kontroli przez odpowiedni organ (Policję, Straż Miejską). Organy te są uprawnione do przeprowadzenia kontroli również przy użyciu metod wymagających badania laboratoryjnego, a więc badania krwi lub moczu.

Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości wchodzą w życie wcześniej, bo już od 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Jak możemy wesprzeć Twój biznes!

adw. Marcin Czarniawski

Senior Associate, Business Advisory & Litigation Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C