Termomodernizacja budynków stała się jedną z kluczowych zmian wprowadzanych przez Unię Europejską względem krajów członkowskich. Zgodnie z przyjętą 12 marca 2024 r. nowelizacją, wszystkie budynki, które powstaną od 2030 r. mają być zeroemisyjne, a te które już istnieją będą poddawane obligatoryjnej modernizacji. Obiekty publiczne ten obowiązek mają spełnić do 2028 r. 

Czym jest termomodernizacja?

Jest to modernizacja obiektu budowlanego, która zakłada m.in. modernizację izolacji termicznej, wymianę stolarki okiennej czy instalacji systemów grzewczych o niskim zużyciu energii. Termomodernizacja jest odpowiedzią zarówno na potrzeby mieszkańców czy użytkowników obiektów, ale także środowiska i klimatu. Unia Europejska zwróciła się w związku z tym w kierunku promowania zrównoważonego rozwoju w tym zakresie.  

Nowe regulacje mają być odpowiedzią na ciągłe zmiany klimatyczne, a także rosnące koszty energii. Jest to nie tylko przejaw sprzyjania oszczędzania finansowego dla właścicieli budynków, ale także stanowi krok zbliżający rynek do zrównoważenia rozwoju budowlanego na terenie UE. 

Energy Performance of Buildings Directive

Inaczej mówimy „EPBD”. Jest to dyrektywa budynkowa, która zakłada renowację nieruchomości niemieszkalnych w wysokości 16 % w zakresie najgorszych charakterystyk energetycznych obiektów do 2030 r. Natomiast do 2033 r. zmiany będą dotyczyć kolejnych 26 % obiektów o niskiej efektywności energetycznej. W zakresie obiektów nowopowstających do 2030 r. zamontowane mają zostać instalacje fotowoltaiczne. W przypadku budynków mieszkalnych cel określono na zmniejszenie średniego zużycia energii pierwotnej o 16 % do 2030 roku, a do 2035 r. o około 20-22 %. 

Oficjalnie dyrektywa została przyjęta przez Parlament i Radę Europejską 19 maja 2010 roku. (2010/31/UE) i to właśnie ona zainicjowała nową erę zmian w tym w zakresie. 

EPBD zobowiązuje także państwa członkowskie UE opracować strategię w zakresie dekarbonizacji systemów grzewczych. Zgodnie z założeniami do roku 2040 ma dojść do wyeliminowania wszystkich paliw kopalnych wykorzystywanych do ogrzewania i chłodzenia inwestycji. 

Dzięki nowelizacji EPBD nieruchomości zyskają także na ich atrakcyjności na rynku sprzedaży, a także wpłynie to na zwiększenie zainteresowania ich zakupem. Ponadto wszelkie firmy, które dokonają termomodernizacji obiektu zadbają tym samym o pozytywny wizerunek swojej firmy w tym zakresie.  

Jednakże w zakresie zmian unijnych mamy do czynienia także z przeszkodami, które zdecydowanie utrudnią wprowadzenie termomodernizacji. Do takich przeszkód może należeć, np. obawa inwestorów przed wysokimi kosztami związanymi ze zmianami czy nawet brak świadomości w zakresie dostępności nowych technologii przeznaczonych dla budynków.  

Warto także zaznaczyć, że wszystkie wprowadzone zmiany będą miały także wpływ na wzrost cen materiałów budowlanych, a także i samej robocizny.  

Jakie elementy obejmuje dyrektywa budowlana?: 

  • Poprawa efektywności energetycznej nieruchomości,
  • Wprowadzenie inteligentnych mierników i systemów rozliczeniowych pomiarów,
  • Zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii w miejsce paliw kopalnych,
  • Wsparcie kogeneracji systemów chłodniczych i grzewczych.

Przejawem pierwszych zmian związanych z dyrektywą budowlaną w Polsce jest wprowadzenie obowiązkowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 

Marcin Jadczak
Obsługa prawna nieruchomości

adw. Marcin Jadczak

Managing Associate, Head of Real Estate Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C