3 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która umożliwia przeprowadzenie zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych wprowadziła możliwość  przeprowadzania zgromadzeń wspólników spółek z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podkreślić należy, że przedmiotowa regulacja tworzy uprawnienie, a nie obowiązek takiego sposobu przeprowadzania zgromadzeń.  Nowy art. 2341 k.s.h. wskazuje, iż umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu ww. środków. Obejmuje to w szczególności:

  • transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym;
  • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad zgromadzenia wspólników;
  • wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników.

 

Ponadto ustawa, analogicznie jak w przypadku obowiązujących regulacji dotyczących spółki akcyjnej, stanowi, że w sytuacji, gdy umowa spółki dopuszcza udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udział wspólników w zgromadzeniu wspólników może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom niezbędnym do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Co więcej, do protokołu ze zgromadzenia wspólników należy dołączyć listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z zaznaczeniem, iż nie są wymagane podpisy wspólników biorących udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Treść wprowadzonej regulacji: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001543/O/D20191543.pdf.

 

apl. adw. Olga Gramza

Associate
Business Advisory & Litigation Department

E-mail [email protected]

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C