Takie upublicznienie oferty powoduje, że dowiadują się o niej chętni do zakupu. Serwis internetowej giełdy wierzytelności jest serwisem ogólnodostępnym o charakterze ogłoszeniowym. Informacje o długach trafiają do bardzo szerokiej grupy osób przez co stają się coraz bardziej powszechnym narzędziem wspierającym odzyskiwanie należności. Portal pełni dwojaką funkcję. Z jednej strony jest serwisem ogłoszeniowym, pozwalającym dokonać transakcji kupna wierzytelności. Z drugiej zaś pełni funkcję prewencyjną, poprzez możliwości sprawdzania czy dług danego podmiotu nie został wystawiony na sprzedaż.

Po umieszczeniu długu w serwisie – istnieje możliwość wygenerowania wiadomości SMS, email lub zawiadomienia listownego, informującego dłużnika o wystawieniu wierzytelności na sprzedaż. Otrzymuje on wówczas link, pod którym widnieją szczegółowe informacje dotyczące zobowiązania. W praktyce z giełdy wierzytelności korzystają wierzyciele, firmy windykacyjne, kancelarie prawne, którzy dochodzą należności od nierzetelnych klientów i postanawiają sprzedać dług.

Giełda wierzytelności pozwala z jednej strony sprzedać wierzytelność, odzyskując część zaległej kwoty. Z drugiej zaś strony sama informacja na temat wystawienia długu na sprzedaż jest już dla dłużnika motywująca do spłaty. Publikacja ogłoszenia powoduje bowiem u niektórych dłużników dyskomfort – na giełdzie wierzytelności widnieje bowiem imię, nazwisko czy nazwa spółki, wraz z kwotą niespłaconych zobowiązań.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest podstawa prawna wystawiania długu na giełdzie wierzytelności. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim kwestie związane z ochroną danych osobowych. Przepisy chroniące dane osobowe dopuszczają możliwość przetwarzania tych w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów. A za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się również dochodzenie należności. W związku z tym przedsiębiorca może udostępnić dług wraz z podstawowymi danymi dłużnika (imię i nazwisko, nazwa, miejscowość, kwota zaległości) zgodnie z prawem i bez konieczności posiadania zgody dłużnika.

Wykorzystanie narzędzia w postaci wpisania dłużników na giełdę, przynosi wymierne korzyści. Dla przykładu na wierzytelnościach wieloletnich, na których standardowa windykacja była nieefektywna, po wpisaniu na giełdę można osiągnąć nawet 3 krotnie wyższą skuteczność niż po standardowych pismach kierowanych w toku postepowania.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią, w celu uzgodnienia szczegółów i zakresu stosowania tego narzędzia windykacyjnego.

 

Renata Nowak

Head of Amicable Collection
B2C Credit Management Division

E-mail [email protected]

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C