Sejmowa Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP przedstawiła projekt ustawy, mający na celu zwiększenie skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej.  Głównym celem projektu jest zwiększenie kwot wolnych od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz z rachunku bankowego (i analogicznie z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej). Wszystko po to, aby ułatwić odzyskiwanie należności.

Komisja zakłada nowelizację czterech kluczowych ustaw, tj.: Kodeksu pracy, Kodeksu karnego wykonawczego, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Obniżenie limitów kwoty wolnej

Ustawa zakłada obniżenie kwoty wolnej od egzekucji do 85% minimalnego wynagrodzenia. W obecnym stanie prawnym, w przypadku prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia, kwota ta stanowi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Obniżenie limitu kwoty wolnej od egzekucji miałoby dotyczyć również wynagrodzenia za pracę osób skazanych – z równowartości 60% minimalnego wynagrodzenia do 50%. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych byłyby wolne od potrąceń do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, przy obecnym limicie 75%.

Vacatio legis ustalono na okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, z zastrzeżeniem, że wprowadzone regulacje znajdą również zastosowanie do postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie.

Oryginalny artykuł ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita 8 listopada 2021 r.

adwokat Maria Muchin - Kresa, business advisory & litigation
Zarządzanie wierzytelnościami

adw. Maria Muchin-Kresa

Senior Associate, Business Advisory & Litigation Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C