Polski Ład nie zdążył jeszcze na dobre zainstalować się w umysłach przedsiębiorców, a już część jego regulacji została zmieniona. Kluczową modyfikacją ma być likwidacja ulgi dla klasy średniej, jak również obniżenie pierwszego progu podatkowego z 17% do 12%. Ma to największe znaczenie dla pracowników i przedsiębiorców ponoszących ciężar fiskalny według skali podatkowej. Niepokojący wydaje się fakt, że zmiany po raz kolejny wprowadzane są praktycznie z dnia na dzień, bez odpowiedniej analizy i konsultacji. Dobrze jednak, że rządzący dostrzegli konieczność modyfikacji przepisów Polskiego Ładu – dla wielu podmiotów oznaczać one będą zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Zmiana terminu przekazywania JPK

Jedną ze zmian zapowiedzianych przez wiceministra jest odroczenie terminu przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego CIT i PIT do 2025 roku. Jest to korzystna informacja dla przedsiębiorców. Liczba nakładanych obowiązków stawała się coraz trudniejsza do wypełnienia. Liczba zmian w systemie podatkowym często przewyższała zdolności przedsiębiorców, a także firm informatycznych, tworzących niezbędne systemy informatyczne. W naszej opinii, rewizja przepisów w tym zakresie usprawni poruszanie się przedsiębiorców w świecie rozliczeń podatkowych.

Ujednolicenie systemu obliczania zaliczek

Jak doskonale wiemy, pracodawcy ponoszą ogromne koszty próbując dostosować systemy księgowe do stale wprowadzanych zmian. W związku z tym, zapowiedź podwyższenia wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku od wynagrodzeń pracowników brzmi atrakcyjnie. Jednocześnie istotne jest zaanonsowanie wprowadzenia jednolitego systemu obliczania zaliczek na podatek – PIT-2. Obecnie jest on całkowicie nieczytelny. Stanowi poważny problem dla pracodawców, którzy nie wiedzą jak poprawnie obliczać wynagrodzenie swoim pracownikom. Zapowiedź ujednolicenia i usprawnienia systemu obliczania zaliczek stoi jednak pod dużym znakiem zapytania, co do jego skuteczności. Do tej pory kilkukrotnie podjęto próby modyfikacji systemu, jednak nie przyniosły one zamierzonych rezultatów.

Odliczenie składki zdrowotnej jednak możliwe?

Kolejne reformy Polskiego Ładu będą dotyczyć wprowadzenia nowych możliwości odliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych. Objęci regulacją będą przedsiębiorcy obciążeni podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową. Składki zdrowotne będą odliczane od podstawy opodatkowania albo podatku.

Podatnicy liniowi będą mogli odliczyć od dochodu 8,7 tys. zł zapłaconej składki zdrowotnej, ryczałtowcy 50% zapłaconych składek od przychodu, natomiast przedsiębiorcy obciążeni kartą podatkową zmniejszą stawkę podatku o 19% zapłaconej składki zdrowotnej. W związku ze zmianami obliczyliśmy korzyści dla wymienionych kategorii podatników. Liniowcy w skali roku osiągną zysk w wysokości 1.653 zł. Dla przedsiębiorców płacących ryczałt korzyść uzależniona będzie od wysokości stawki ryczałtu.

Przykładowo, podmiot prowadzący działalność usługową opodatkowaną stawką 8,5%, płacący co miesiąc 559,89 zł składki zdrowotnej, zyska rocznie 285,54 zł. Ostatnimi są płatnicy karty podatkowej, którzy zredukują należność podatkową w wysokości 517,65 zł w skali roku. Jest to rozwiązanie niezwykle korzystne dla przedsiębiorców. Pozwoli w niewielkim stopniu pomniejszyć składkę zdrowotną. Zmiana ta jest o tyle istotna, że od tego roku obowiązuje drastyczna podwyżka tego świadczenia.

Modyfikacja nie do końca spełnia oczekiwania przedsiębiorców

W zapowiedzi wiceministra zabrakło jednak propozycji uchylenia podatku minimalnego. Na dużych przedsiębiorstwach ciąży obowiązek pokrywania należności fiskalnych, który jest niezależny od dochodów. Stanowi to największy problem dla mniejszych spółek krajowych, ponieważ ich zysk opiera się na działalności na niewielkich marżach.

Zaproponowane zmiany są niewątpliwie konieczne i nieodzowne. W świetle Polskiego Ładu pojawiło się wiele niejasności zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników. Należy zatem pozytywnie ocenić dążenie do ich usunięcia, jednak powinno odbywać się to mniej chaotycznie, ze spokojem i w bardziej przemyślany sposób. W tej sytuacji przydałyby się rzetelne konsultacje społeczne. Mogłyby pomóc w wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości dotyczących ponownych zmian systemu podatkowego. Dzięki temu można byłoby uniknąć sytuacji, która miała miejsce po wprowadzeniu regulacji Polskiego Ładu.

Sprawdź w czym możemy wesprzeć Twój biznes!

adw. Mariusz Grzywa

Partner, Business Advisory & Litigation Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C