1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy, które rozdzieliły prawo upadłościowe od restrukturyzacyjnego. Krajowy Rejestr Zadłużonych jest kontynuacją reformy prawa upadłościowego, która niewątpliwie odniosła sukces. Rośnie liczba postępowań, które pozwalają osobom fizycznym na oddłużenie się. Teraz ustawodawca robi krok w kierunku wierzyciela, ułatwiając mu nadzór nad toczącym się postępowaniem. Rejestr ma powstać najpóźniej do 26 czerwca 2018 r. Na chwilę obecną prace są na etapie legislacyjnym.

Stworzenie rejestru jest obligatoryjne. Po pierwsze dlatego, że taki wymóg nałożony jest na państwa członkowskie UE przez Parlament Europejski i Radę UE. Każdy kraj musi prowadzić przynajmniej jeden rejestr postępowań upadłościowych. Po drugie, ustawodawca chce zapewnić wierzycielom bieżący dostęp do akt sprawy za pośrednictwem Internetu, co jednocześnie przyspieszy i usprawni postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Zmniejszą się także koszty, a więc cały proces stanie się bardziej ekonomiczny i będzie wykorzystywał nowe technologie.

W KRZ ujawnione będą dane dotyczące postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także osób, których one dotyczą. Z perspektywy wierzyciela, ułatwień jest wiele. Oprócz zapewnienia pełnego dostępu do informacji, wprowadzony zostanie również obowiązek składania wniosków i dokumentów drogą elektroniczną. Dzięki temu każdy z wierzycieli w jednym czasie będzie widział to samo. Najprostszym przykładem może być uzyskanie kserokopii listy wierzytelności. Po otrzymaniu informacji o złożonej liście w sądzie, trzeba występować z wnioskiem o jej doręczenie. Czas, który upłynie na doręczenie wniosku wierzyciela, jego rozpoznanie i odesłanie do wierzyciela jest tak długi, że często brakuje go już na złożenie sprzeciwu w terminie. KRZ umożliwi natychmiastowy wgląd do akt i złożenie sprzeciwu z dotrzymaniem terminu. Zwiększy to na pewno stopień zaspokajania wierzycieli w postępowaniach upadłościowych. Dodatkowo, znikną obwieszczenia dokonywane w IMSiG. Dla osób, które jednak z jakichś przyczyn nie korzystają z Internetu rząd również przewidział rozwiązanie. Możliwe będzie składnie wniosków drogą papierową oraz ustnie w biurze podawczym sądu.

Podsumowując, jako główne rezultaty wprowadzenia KRZ można wskazać:

  • obniżone koszty – o ok. 3 625 000 zł rocznie przez rezygnację publikacji ogłoszeń w IMSiG
  • ograniczona o aż 99% wymiana korespondencji papierowej – zmniejszone koszty o 10 800 000 zł rocznie
  • krótszy czas od wydania do doręczenia orzeczenia o 80%
  • łatwiejszy dostęp do akt sądowych

KRZ przyświecają dwa cele: zmniejszyć koszty oraz przyspieszyć postępowanie. Upadłości konsumenckich jest coraz więcej, wzrasta również liczba firm korzystających z restrukturyzacji. Przy tak dużej ilości postępowań, które toczą się czasem latami, sądy nie nadążają z wymianą korespondencji. Stworzenie rejestru, który umożliwi stronom bieżący wgląd do akt jest niezbędne. Im szybciej tym lepiej.

Karolina Fabisiak

Specialist

Banking Client Department

E-mail [email protected]

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C