21 października 2016 r. Sejm jednogłośnie uchwalił poselski projekt nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1988 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 poz. 887) – dalej jako „ustawa”. 

Za przyjęciem noweli opowiedzieli się wszyscy głosujący posłowie.  Przyjęta przez Sejm zmiana dotyczy treści art. 141 ust. 1 ustawy, który w obecnym kształcie daje organom egzekucyjnym możliwość prowadzenia egzekucji ze świadczeń emerytalno–rentowych. Egzekucja ze świadczeń emerytalno–rentowych w obecnym kształce  zakłada ograniczenie do wysokości kwoty wolnej od egzekucji, w wysokości 60 %, 50 % lub 20 % najniższej emerytury lub renty, w zależności od kategorii potrąceń.

W myśl projektowanego pkt. 1a ustawy, kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych będzie wynosiła 75 % najniższej emerytury lub renty. Z treści uzasadnienia projektu wynika, że głównym celem zmiany przepisów jest zapewnienie minimum egzystencji osobom pobierającym świadczenia. Projektodawcy wskazują na prawie trzykrotną dysproporcję pomiędzy kwotą wolną od potrąceń w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, która obecnie kształtuje się na poziomie 1.032,34 zł, a kwotą 364, 09 zł lub 280,07 zł (w zależności od pobieranego świadczenia), w przypadku egzekucji z emerytury lub renty.

Oceniając powyższą regulację, podzielić należy poglądy projektodawców, że dotychczasowa ochrona osób pobierających świadczenia w najniższych wysokościach była niewystarczająca. Dla wierzycieli oznacza to jednak kolejne utrudnienia w prowadzeniu działań windykacyjnych oraz wydłużenie procesu ściągania należności.

Zmiana ustawy ma wejść w życie po szczęściu miesiącach od opublikowania jej w dzienniku ustaw, a jej przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich zobowiązań istniejących w dacie jej promulgacji.

Bartosz Jakubek

Associate
Corporate Client Department

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C