Projekt nowelizacji ma na celu zaostrzenie kar za przestępstwa. Planowane jest m.in. zaostrzenie zasad odpowiedzialności karnej za czyny polegające na uporczywym nękaniu.

Według obecnie obowiązujących przepisów kodeksu karnego, za uporczywe nękanie grozi kara pozbawienia wolności na okres od 1 miesiąca do lat 3.Przepisy projektu nie zmienią przesłanek odpowiedzialności karnej za uporczywe nękanieOsoba oskarżona o uporczywe nękanie w chwili obecnej może zostać skazana dopiero kiedy:

  • działania windykacyjne będą uporczywe, 
  • u dłużnika powstanie poczucie zagrożenia,
  • dłużnik złoży wniosek o ściganie sprawcy.

Projekt nie zmienia ww. podstaw odpowiedzialności, nie wprowadza też nowych wymagań wobec firm windykacyjnych, a jedynie podwyższa minimalny i maksymalny podstawowy wymiar kary za uporczywe nękanie. Minister Sprawiedliwości dodatkowo proponował zaostrzyć kary za uporczywe nękanie w celu odzyskania wierzytelności. Po wejściu w życie proponowanych zmian, prowadzenie działań windykacyjnych uznawanych za uporczywe nękanie miało być zagrożone wyższą niż dotychczas karą (pozbawienie wolności na okres od 6 miesięcy do lat 8). Jednak dzięki intensywnemu lobbingowi ze strony PZZW udało się prawdopodobnie przekonać twórców projektu, żeby tego zaostrzenia przepisów w zakresie windykacji nie było. 

ETAP PRAC – Projekt na etapie prac w Radzie Ministrów.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320403/katalog/12565615#12565615

 

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C