Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy dot. pracy zdalnej. Oznacza to, że nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać już od stycznia – wszystko zależy tu od prac Senatu nad ustawą. Co to oznacza z punktu widzenia naszych organizacji:

 1. Jako pracodawca będą musieli Państwo uchwalił regulamin pracy zdalnej. Regulamin ten musi zostać skonsultowany ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.
 2. Jeśli mają już Państwo uchwalone w firmie polityki/regulaminy pracy zdalnej, rekomendujemy ich rewizję i przygotowanie aneksów lub nowej wersji takich dokumentów.
 3. Należy przygotować się do nowych zasad ponoszenia kosztów pracy zdalnej. Nowe regulacje przewidują obowiązek pracodawcy ponoszenia kosztów pracy zdalnej dla pracowników pracujących w tym trybie, co najmniej w zakresie kosztów energii elektrycznej i kosztów Internetu.
 4. Będzie należało uzgodnić z pracownikami pracującymi w tym trybie miejsce pracy zdalnej i zadbać o odpowiednie udokumentowanie takiego uzgodnienia.
 5. Pracodawcy będą musieli zdecydować także, czy będą chcieli ustalić zasady kontroli pracownika podczas pracy zdalnej, w zakresie dopuszczalnym przez nowe prawo.
 6. Należy przygotować się w końcu na nowe obowiązki związane z oświadczeniami, które powinien złożyć pracownik pracujący zdalnie. Nowelizacja szczegółowo ureguluje kwestie BHP związane z praca zdalną.

Równolegle uchwalone zostały zmiany w Kodeksie pracy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników:

 1. Po wejściu w życie zmian, pracodawcy zyskają uprawnienie do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników samodzielnie (bez konieczności wzywania Policji) oraz do wprowadzenia w zakładzie pracy kontroli prewencyjnej.
 2. Zmiany dotyczą też możliwości badania pracowników na obecność substancji działających podobnie do alkoholu.
 3. Nowe przepisy nie nakładają obowiązku wprowadzania kontroli trzeźwości. Jednak jeśli już stosują ją Państwo w swoich firmach lub planują je wkrótce wprowadzić, regulacje te muszą znaleźć się w regulaminie pracy lub – w przypadku mniejszych pracodawców –  obwieszczenia dla pracowników.
 4. Pracodawca powinien zdecydować wówczas, jakie grupy pracowników chce objąć kontrolami oraz w jakiej formie i z jaką częstotliwością mają one się odbywać.
 5. W razie wprowadzenia kontroli trzeźwości, pracodawcy będą mieli również obowiązki informacyjne wobec pracowników objętych tą kontrolą. O jej zasadach trzeba będzie informować wszystkich nowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach, których kontrola dotyczy.
Sprawdź jak możemy wesprzeć Twój biznes!

adw. Rafał Wyziński

Partner, Head of Business Advisory & Litigation Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C