1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która m.in. dokonała nowelizacji niektórych przepisów Kodeksu spółek handlowych

Wprowadzone zmiany  obejmują przepisy o określeniu dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. Ponadto zmieniono regulację o rezygnacji jedynego/ ostatniego członka zarządu spółki z o.o., który od tej pory będzie składał rezygnację wspólnikom spółki i będzie zobowiązany do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia.

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C