Wraz z początkiem roku obchodzimy pierwszą rocznicę wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej, zmieniającej sposób ustalania wysokości odsetek. Umożliwiła ona wierzycielowi dochodzenie w postępowaniu sądowym nie tylko odsetek ustawowych, lecz również odsetek za opóźnienie (zastrzegając oczywiście maksymalne odsetki umowne naliczane z w/w tytułu), jak również odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

W dniu 19 grudnia 2016 r. dokonane zostały zmiany techniczne w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU). Umożliwiają one wydawanie przez Sąd nakazów zapłaty, zawierających całość należności, wraz z odpowiednim rodzajem odsetek o jakich zasądzenie wniósł powód.

Korzyści ze zmian zauważą nie tylko wierzyciele i reprezentujące ich podmioty, lecz również kadra orzekająca E-Sądu. Obecnie w związku z koniecznością wydawania, wraz z nakazem zapłaty, postanowienia o jego sprostowaniu, poprzez zasądzenie odsetek innych niż ustawowe, znacznie wydłużył się czas procedowania spraw. Dodatkowo wierzyciel, już w petitum pozwu, będzie miał możliwość dokładnego oznaczenia żądanych odsetek, bez konieczności uszczegółowiania tej kwestii na poziomie uzasadnienia pozwu.

Dostosowanie systemu informatycznego do nowelizacji przepisów zajęło Ministerstwu blisko rok czasu, co uznać należy za termin zdecydowanie zbyt długi. Pozostaje mieć nadzieję, że w przypadku kolejnych nowelizacji, okres ten będzie zdecydowanie krótszy.

Mariola Gołębiewska

Specialist
Corporate Client Department

E-mail [email protected]

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C