Regulacja może ulec jeszcze daleko idącym zmianom, na chwilę obecną zakłada jednak m.in.

  • Procedurę udzielania zezwoleń podmiotom obsługującym kredyty przez krajowe organy nadzorcze;
  • Powstanie rejestru podmiotów posiadających zezwolenie na obsługiwanie kredytów;
  • Obowiązek zawarcia umowy na obsługiwanie kredytów oraz wymogi dotyczące minimalnych regulacji w tym zakresie;
  • Swobodę prowadzenia działalności w zakresie obsługi kredytów w przyjmującym państwie członkowskim i kwestie nadzoru nad taką transgraniczną działalnością;
  • Wprowadzenie obligatoryjnego katalogu danych, które powinny zostać przekazane nabywcy kredytu przez kredytodawcę (w celu rzetelnej wyceny);
  • Kwestie nadzoru nad podmiotami obsługującymi kredyty oraz nabywcami kredytów i kary administracyjne i środki naprawcze;
  • Przyspieszonej egzekucji z zabezpieczenia na drodze pozasądowej;
  • Obowiązków informacyjnych wobec kredytobiorców w przypadku zmiany warunków umowy;

Jeżeli projekt w tym brzmieniu zostałby uchwalony, Państwa Członkowskie Państwa będą miały obowiązek przyjęcia i opublikowania właściwych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r.

ETAP PRAC: Prace w ramach organów Unii Europejskiej;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX%3A52018PC0135#R1CONSIL_DIS_byCONSIL12

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C