O roli i znaczeniu sektora zarzadzania wierzytelnościami przeczytają Państwo w najnowszym raporcie Związku Przedsiębiorstw Finansowych. RK Legal był partnerem raportu.

Liczba firm zagrożonych niewypłacalnością (czyli będących w upadłości lub restrukturyzacji) w 2020 r. wzrosła o 32% w stosunku do roku 2019. W całym 2020 r. ogłoszono też o 65% więcej upadłości konsumenckich. Zaległe zobowiązania Polaków sięgnęły już 81,39 mld zł. Z kolei liczba dłużników na koniec 2020 r. to już 2,74 mln osób. Jak na tle takich danych swoją rolę postrzega sektor zarządzania wierzytelnościami? Sprawdzamy w raporcie „Znaczenie rynku zarządzania wierzytelnościami dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego”, przygotowanym przez Związek Przedsiębiortw Finansowych, którego RK Legal jest członkiem.

Podmioty z branży zarządzania wierzytelnościami stanowią jeden z filarów „zdrowej” ekonomii, przyczyniając się do ograniczenia powstawania zatorów płatniczych (jednego z głównych problemów polskich przedsiębiorców) i zmniejszenia skali zadłużenia konsumentów. Tylko w latach 2017 – 2019 firmy windykacyjne przywróciły do ponownego obrotu środki pieniężne o łącznej wartości 17,1 mld zł. Wartość wszystkich przeterminowanych zobowiązań obsługiwanych przez firmy windykacyjne na koniec czerwca 2020 r. wyniosła aż 127 mld zł. Dzięki etycznym i skutecznym praktykom oraz sprawdzonym rozwiązaniom, na przestrzeni ostatnich dwóch dekad branża zarządzania wierzytelnościami stała się kluczowym ogniwem ekosystemu społeczno-gospodarczego naszego kraju.

– Firmy z sektora zarządzania wierzytelnościami  oddziaływują na 3 kluczowe filary gospodarki. Gwarantują płynność i bezpieczenstwo sektora finansowego, pomagają przedsiębiorcom odzyskać należne im wynagrodzenie za towary i usługi, ale długofalowo wpływają także na dobrobyt konsumentów i całego społeczeństwa – podsumowuje raport adw. Michał Kwieciński, parter zarządzający naszej kancelarii.

Szczególną uwagę powinniśmy dziś zwrócić zwłaszcza na wpływ efektywnego odzyskiwania należnosci na kondycję firm, w wielu wypadkach mocno nadwyrężoną przez funkcjonowanie w pandemii. Opóźnione płatności, które przyczyniają się do powstania zatorów płatniczych, są problemem nawet dla 7 na 10 firm w naszym kraju – dodaje.

Jak czytamy w raporcie, w stosunku do roku 2019 czas, w którym klienci z sektora publicznego i B2B dokonują zapłaty wydłużył się odpowiednio o 54 i 36 dni! Aż 45% przedsiębiorców uważa, że w ciągu 12 miesięcy ryzyko występowania opóźnionych płatności lub braku płatności ze strony dłużników ich firm wzrośnie. Co istotne w 2019 r. ten odsetek wynosił tylko 10%.

Raport wskazuje także, że istotną rolę w zakresie zarządzania wierzytelnościami odgrywają działania podejmowane jeszcze przed dokonaniem transakcji. Mogą one  w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko powstania w przyszłości przeterminowanych należności.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na sposób skonstruowania umowy – postanowienia, które zostaną w niej zawarte będą miały wpływ na jakość jej wykonania oraz możliwość ewentualnego wyegzekwowania przyszłego świadczenia – podkreśla Izabela Długołęcka – Górczynska, partner naszej kancelarii.

W umowie warto umieścić zapisy, które pozwolą na szybką i jak najmniej kosztowną egzekucję świadczenia od dłużnika (zapłaty za usługę/towar). Część postanowień zabezpieczających może być zawarta w treści np. zawsze w umowie głównej są zawarte postanowienia dotyczące zadatku, umownego prawa odstąpienia, odstępnego czy kary umownej. Zabezpieczenia umowne mogą pojawić się też w odrębnej umowie, np. jak ma to zazwyczaj miejsce w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego, czy przewłaszczenia na zabezpieczenie.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w artykule na naszym blogu: „Przezorny zawsze ubezpieczony” – o czym powinien pamiętać przedsiębiorca przy zawieraniu umowy”.

Raport „Znaczenie rynku zarządzania wierzytelnościami dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego” znajdą Państwo na stronie ZPF

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C