Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie (TUnŻ) Europa zostało pozwane przez Rzecznika Finansowego. Zarzucił on ubezpieczycielowi stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych podczas oferowania Umowy Ubezpieczenia na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ,,Debt & Equity II”, które można było nabywać w latach 2016-2018.

Klienci wpłacali na poczet ubezpieczenia sumy rzędu 100-200 tys., po czym tracili znaczną część zainwestowanych pieniędzy. Wycena aktywów funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w które lokowane były jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego znacząco spadała, w związku z czym klienci zaczęli masowo rozwiązywać umowy ubezpieczenia. TUnŻ Europa usprawiedliwiając się wstrzymaniem wykupu certyfikatów inwestycyjnych, nie zwracało klientom zgromadzonych na ich rachunku środków, które i tak stanowiły tylko niewielką cześć kwot wpłaconych na poczet umowy ubezpieczenia.

Co istotne, konstrukcja umowy ubezpieczenia w żaden sposób nie chroniła klientów przed takim ryzykiem. Rzecznik Finansowy wskazał, że jeśli sąd uzna, że nieuczciwą praktyką było nie tylko oferowanie, ale także wprowadzenie na rynek ubezpieczeniowy umowy wadliwej konstrukcyjnie przez TUnŻ Europa, to ułatwi to klientom domaganie się zwrotu wpłaconych składek. Co więcej, będzie miało to znaczenie także dla klientów, którzy zawarli inne umowy, ale zbliżone konstrukcyjnie do ,,Debt & Equity II”.

Warto podkreślić, że stosowane praktyki rynkowe TUnŻ Europa zwróciły uwagę nie tylko Rzecznika Finansowego, lecz wcześniej także Komisji Nadzoru Finansowego. W wyniku prowadzonego postępowania KNF uznała, że TUnŻ Europa w sposób nieprofesjonalny przygotowywało i wykonywało zarządzanie funduszem UFK ,,Debt & Equity II” i z tego względu zostało obciążone karą pieniężną w wysokości 1,5 mln zł. Rzecznik Finansowy ma nadzieję, że ustalenia KNF będą dopełnieniem argumentów wskazanych przez niego w pozwie i łącznie przyczynią się do uwzględnienia powództwa przez Sąd.

Polisolokaty

r. pr. Szymon Guniewicz

Counsel Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C