Prawdopodobnie w trzecim kwartale 2023 roku wejdą w życie przepisy dot. formy zawierania umów leasingowych, o które branża zabiegała od dawna. Przygotowywana przez Radę Ministrów nowelizacja umożliwi finalnie stosowanie nowoczesnych form składania oświadczeń woli, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. To duże ułatwienie zarówno dla firm, jak i ich klientów, które jak oceniają eksperci branżowi znacząco przyspieszy i ułatwi proces zwiększając konkurencyjność tych usług.

O zmianach formy zawarcia umowy leasingu mówi się już od dłuższego czasu. A potrzeba nowelizacji prawa w tym zakresie okazała się paląca zwłaszcza w pandemii, gdzie zasady zachowania dystansu społecznego mocno utrudniły funkcjonowanie branży. Wymóg kłopotliwej formy papierowej był odczuwalny nie tylko przez firmy, ale zwłaszcza przez klientów. Dlatego branża od dawna postulowała o zmiany w tym zakresie.

Jak podkreśla mec. Anna Jamiołkowska z kancelarii RK Legal klienci szybko przyzwyczaili się do elektronicznych form zawierania umów, także w sektorze bankowym:

„Obsługując na co dzień firmy z branży leasingowej niejednokrotnie spotykaliśmy się z zarzutami klientów, którzy nie rozumieli, dlaczego wciąż wymagamy od nich papierowej formy zawarcia umowy i wszelkich jej zmian. Co ważne w tym wypadku, branża finansowa już od dłuższego czasu przyzwyczaja nas do łatwych, szybkich i wygodnych sposobów zawierania umów.  Dlatego nie zrozumiałym są ograniczenia wciąż obowiązujące w branży leasingowej. Bo dlaczego komputer na raty możemy kupić mejlem, a komputer w leasing możemy wziąć tylko osobiście podpisując dokumenty?”

adw. Anna Jamiołkowska

Dlaczego umowa leasingu mogła być zawarta tylko na papierze?

Dotychczasowe brzmienie art. 709² k.c.  sprawiało, że każda inna niż pisemna forma umowy leasingu skutkowała jej bezwzględną nieważnością. Według branży mocno ograniczało to możliwości funkcjonowania firm, ich konkurencyjność i elastyczność. Zwłaszcza że dla innych rodzajów umów polskie prawo swobodnie dopuszcza możliwość stosowania nowoczesnych form składania oświadczeń woli.

Czy branża leasingowa doczeka się zmian w sposobie zawierania umów?

W procedowanym właśnie projekcie przewidziano zmianę art. 709² k.c. , zgodnie z którą możliwe będzie zawarcie umowy leasingu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Oznacza to, że dopuszczalna będzie taka forma zawarcia umowy, która pozwolili na ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Tzw. Formę dokumentową spełnią więc dokumenty tekstowe np. z podpisem powielanym mechanicznie, jak również w postaci audiowizualnej oraz wiadomości elektroniczne (mejlowe), zakończone danymi pozwalającymi ustalić tożsamość.

Branża zakłada, że dzięki wprowadzonym zmianom proces zawarcia umowy nie tylko ulegnie zasadniczemu skróceniu, co jest w interesie obydwu stron, ale też zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa obrotu cywilnoprawnego.

Sprawdź jak możemy wesprzeć Twój biznes!

adw. Anna Jamiołkowska

Partner, Head of B2B Credit Management Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C