W dniu 2 maja 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę dotyczącą przedłużenia wakacji kredytowych na rok 2024. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby posiadające kredyty jedynie w złotówkach do kwoty maksymalnie 1,2 mln zł będą posiadały uprawnienie do zawieszenia spłaty rat kredytowych. Wykluczonymi podmiotami będą osoby z kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego. 

Kto może się ubiegać?

Istotnym kryterium ustawy, która weszła w życie 15 maja jest wysokość dochodu. Aby móc skorzystać z wakacji kredytowych, miesięczna rata kredytu musi przekraczać 30% dochodu gospodarstwa domowego, średnio za trzy poprzednie miesiące, lub w przypadku posiadaczy co najmniej trojga dzieci (w dniu złożenia wniosku). 

Projekt przewiduje również zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Osoby z kredytami zarówno w złotówkach, jak i w obcej walucie mogą ubiegać się o pomoc. Fundusz dotychczas wspierał kredytobiorców których rata kredytowa przekraczała 50% dochodu gospodarstwa domowego. Teraz ów wskaźnik będzie wynosił jedynie 40 %. 

Procedura ubiegania się o wsparcie polega na złożeniu wniosku poprzez bank udzielający kredytu. Aktualnie maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 tys. zł miesięcznie przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł. Jednak rząd proponuje zwiększenie tej kwoty do 3 tys. zł miesięcznie oraz wydłużenie okresu wsparcia do 40 miesięcy, z planowanym przedłużeniem okresu spłaty wsparcia lub pożyczki do 200 rat zamiast obecnych 144. Maksymalna kwota pożyczki na spłatę zadłużenia zostanie podniesiona do 120 tys. zł. 

W ustawie przewidziano również zwiększenie kwoty dochodu uprawniającej do otrzymania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Osoby będą mogły ubiegać się o wsparcie z FWK, jeśli ich miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekroczy 2,5-krotności kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego kwota ta wynosić będzie 1.940 zł (wzrost z dotychczasowych 1.552 zł), a dla gospodarstwa wieloosobowego 1.500 zł (wzrost z dotychczasowych 1.200 zł), pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa. 

Sprawdź jak możemy wesprzeć Twój biznes!

adw. Rafał Wyziński

Partner, Head of Business Advisory & Litigation Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C