Założenia ustawodawcy to przede wszystkim uproszczenie i przyspieszenie postępowań związanych z inwestycjami budowlanymi, a także zwiększenie pewności obrotu prawnego polegające na wprowadzeniu 5-letniego terminu (liczonego od dnia doręczenia lub ogłoszenia) na stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę  oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Poniżej prezentujemy przegląd projektowanych zmian:

 • Zmiany w ustalaniu odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz przepisów techniczno-budowlanych. Utworzenie nowego katalogu odstępstw.
 • Zmiany w dokumentacji projektowej – nowy podział projektu budowlanego, ograniczenie ilości wymaganych egzemplarzy. Do wniosku o pozwolenie na budowę wymagana tylko część obecnego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany w nowej formule, bez projektu technicznego). Do wniosku wymagane 3 (a nie 4 jak obecnie) egzemplarze projektu budowlanego.
 • Zmiany w kwalifikacji robót budowlanych na te, które wymagają zgłoszenia, na te które wymagają pozwolenia na budowę, a także na te, które nie wymagają żadnego z wyżej wymienionych.
 • Automaty bez zgłoszenia i pozwolenia na budowę – Biletomaty, wpłatomaty, paczkomaty i inne automaty usługowe do wysokości 3 m włącznie będą zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia.
 • Zwiększenie pewności obrotu prawnego – decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie.
 • Usprawnienie i ułatwienie przyłączenia nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w tym zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy zmianie użytkowania lokali.
 • Wprowadzenie procedury „żółtej kartki” polegającej na pouczeniu o braku możliwości użytkowania obiektu bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Ważne zmiany w Ustawie „deweloperskiej”

 • Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy – warunki wypłaty środków, kontrola przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, odstąpienie od umowy deweloperskiej,
 • Obowiązki dewelopera  – prospekt informacyjny, udostępnienie (na żądanie) osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej dokumentacji prawno – finansowej,
 • Umowa rezerwacyjna i deweloperska, odstąpienie od umowy deweloperskiej – określenie maksymalnej wysokości opłaty rezerwacyjnej, możliwość odmowy dokonania odbioru przez nabywcę ze względu na istotną wadę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, możliwość odstąpienia od umowy ze względu na istotne wady w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym,
 • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – określenie maksymalnej wysokości stawki procentowej, według której obliczana jest składka na Fundusz, wypłata środków,
 • Odpowiedzialność karna.

nieruchomości

r. pr. Aleksandra Kordalewska

Senior Associate, Real Estate Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C