We współczesnym świecie, w dobie powszechnej dostępności do informacji, w tym informacji prawniczej, przedsiębiorcy często uznają, że mogą sami poradzić sobie z odzyskiwaniem należności od swoich kontrahentów.  Wychodzą bowiem  z założenia, że wszelkie niezbędne informacje w przedmiocie skutecznego odzyskania należności, znajdą w internecie. Podejmują tym samym działania, które nie zawsze są adekwatne do konkretnej sprawy, bazując na informacjach ogólnych, które mogą przynieść więcej strat niż korzyści.

Czas ma znaczenie!

Im szybciej podejmiemy konkretne działania, tym większa szansa na odzyskanie należności. Kontrahenci niewywiązujący się ze swoich zobowiązań, często wykorzystują dobrą wolę wierzyciela, zapewniając, że dokonają zapłaty, za tydzień, później za miesiąc. Tłumaczą, że jest to chwilowa sytuacja, która za kilka dni ulegnie poprawie.  Płatność nadal nie została zrealizowana a dłużnik przestaje odbierać telefony i odpisywać na wiadomości wierzyciela. Po upływie czasu, w trakcie którego wierzyciel był zapewniany o spłacie zadłużenia, zwiększa się tylko ryzyko, że kontrahent, który zalega z zapłatą należności, może już być niewypłacalny. Wtedy podjęcie dalszych działań przez wierzyciela tj. skierowanie sprawy do sądu, a następnie do postępowania egzekucyjnego, może skutkować jedynie poniesieniem kosztów sądowych oraz kosztów postępowania egzekucyjnego bez szansy na odzyskanie dochodzonej należności.

Sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej, w momencie przekazania przeterminowanej wierzytelności od razu do kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w odzyskiwaniu należności. Specjalista zajmujący się windykacją należności zwróci uwagę na wysokość dochodzonej należności, dokumenty które posiada wierzyciel a także dokona weryfikacji dłużnika w systemach informacji związanych z ogłoszeniem upadłości i restrukturyzacji.

Przy sprawach o większych saldach firmy windykacyjne mogą oferować usługi windykacji terenowej lub detektywa, które pozwolą na lepszą weryfikację majątku dłużnika. Posiadając wiedzę o konkretnych składnikach majątku dłużnika, już w momencie składania pozwu o zapłatę roszczenia, może zostać złożony wniosek o zabezpieczenie roszczenia z określonego składnika majątku dłużnika. W przypadku uwzględnienia wniosku przez sąd, wierzyciel będzie miał pewność, że dłużnik nie dokona wyzbycia się majątku do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.

Wyspecjalizowana firma może również oferować usługi windykacji polubownej – w ramach call center, pracownicy działu odpowiednio przeprowadzą rozmowy i negocjacje z dłużnikiem w celu spłaty zadłużenia. Do dłużnika wysyłane są smsy i maile, przypominające, o tym, że wierzyciel nie zapomniał o długu i nadal oczekuje uregulowania zadłużenia.  Często już sam fakt, że z dłużnikiem rozmawia, wysyła smsy/maile powoduje, że kontrahent zaczyna dokonywać spłaty. Ma bowiem świadomość, że sprawą zajmuje się już podmiot profesjonalny, który ma doświadczenie w tej kwestii  i nie będzie zwlekał z podjęciem dalszych kroków przede wszystkim sądowych a następnie egzekucyjnych.

Czy zawsze warto pójść do sądu?

Wierzyciele często uznają, że sprawa o zapłatę jest łatwa do udowodniania w sądzie, gdyż dysponują fakturą wystawioną na rzecz zalegającego z zapłatą kontrahenta. W toku postępowania sądowego, w przypadku wniesienia przez dłużnika sprzeciwu/zarzutów od nakazu zapłaty, czy też odpowiedzi na pozew, dłużnik może powołać nowe fakty oraz dowody, które wymagają odpowiedniej reakcji wierzyciela w toku trwającego postępowania. Brak wniesienia pisma, czy też powołania nowych dowodów, powoduje, iż łatwa w ocenie wierzyciela sprawa sądowa o zapłatę, może skutkować oddaleniem roszczenia. W przypadku zwrócenia się do firmy windykacyjnej, jeszcze przed wniesieniem pozwu, klient zostanie poproszony o przedstawienie wszystkich posiadanych dokumentów do sprawy. Na podstawie ich analizy, klient zostanie uprzedzony również o możliwym ryzyku przegrania sprawy. Jednocześnie już w toku samego postępowania sądowego, profesjonalny pełnomocnik posiada odpowiednią wiedzę, aby właściwie poprowadzić w imieniu wierzyciela postępowanie sądowe i reagować na zarzuty podnoszone przez dłużnika.

Na podstawie wcześniej zebranych informacji przez firmę windykacyjną, wierzyciel może również zostać uprzedzony o tym, że dłużnik nie posiada majątku, zatem wszczęcie postępowania sądowego będzie niecelowe. Uchroni to wierzyciela przed koniecznością ponoszenia kosztów sądowych oraz zaliczek na czynności komornika sądowego.

Rola firmy odzyskującej należności nie musi kończyć się w momencie uzyskania korzystnego wyroku zasądzającego roszczenie. Na etapie postępowania egzekucyjnego, firma czy kancelaria będzie monitorować sprawę prowadzoną przez komornika sądowego i podejmować także odpowiednie działania prawne, w przypadku gdy dłużnik będzie wyzbywał się majątku, aby uniknąć windykacji wymaganej należności. Nie warto oszczędzać na sprawach, które mogą uchronić przedsiębiorcę przed utratą płynności finansowej. Brak zapłaty należności przez kontrahentów, powoduje, iż sam wierzyciel może stać się dłużnikiem
 w związku z brakiem zapłaty swoich wymagalnych zobowiązań. Przekazanie sprawy firmie windykacyjnej nie tylko zwiększy szanse przedsiębiorcy na odzyskanie należności, ale też może uchronić go przed ponoszeniem kosztów, w przypadku stwierdzenia niewypłacalności dłużnika.

Artykuł ukazał się oryginalnie w Gazecie Finansowej, 13 maja 2022 r.

Sprawdź w czym możemy wesprzeć Twój biznes!

adw. Ewelina Tyszczuk

Senior Associate, B2B Credit Management Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C