Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę związaną z kwestią tzw. „work – life balance”. Do 1 sierpnia 2022 roku Polska jest zobowiązana do ich wdrożenia. Jakie będą najważniejsze zmiany?

Co kryje się pod pojęciem work – life balance?

Work – life blance, w największym uproszczeniu, jest rozumiane jako zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, czyli stanowi połączenie tych dwóch aktywności tak, aby tworzyły spójną całość dla pracownika.Takie wartości ma realizować i wspierać unijna Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. W związku z nowymi unijnymi regulacjami:

  • Pracownikowi będzie przysługiwać bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym, celem zapewnienia opieki członkom rodziny w sytuacji, gdy wymaga tego ich stan zdrowia.
  • Zostanie wprowadzone zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym z powodu działania siły wyższej, czyli w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą, bądź wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.
  • Urlop rodzicielski zostanie przedłużony do 41 tygodni w przypadku jednego dziecka, a do 43 tygodni w przypadku większej liczby dzieci. Natomiast, urlop ojcowski został skrócony z 24 do 12 miesięcy. Okres ten obowiązuje od dnia narodzin dziecka i w tym czasie urlop ojcowski może być wykorzystany.
  • Pracownik, będący opiekunem dziecka w wieku do 8. roku życia, może złożyć wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, która ma postać telepracy, systemu przerywanego czasu pracy, systemu skróconego tygodnia pracy, systemu pracy weekendowej, ruchomego czasu pracy, indywidualnego rozkładu czasu pracy oraz obniżenia wymiaru czasu pracy. Pracodawca będzie zobowiązany do uzasadnienia odmowy uwzględnienia takiego wniosku.

Zmiany wpisują się w od dawna przyjęty przez prawodawcę unijnego cel tj. zmierzanie w kierunku osiągnięcia większej równości płci. Zwłaszcza przez wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy, równego podziału obowiązków opiekuńczych oraz zmniejszania różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. Ich implementacja i skuteczne wdrożenie w firmach może przynieść korzyści dla obu stron stosunku pracy. W praktyce z pewnością trudny będzie pierwszy etap „przejściowy”, szczególnie dla grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Nowa organizacja pracy, z uwzględnieniem nowych uprawnień, będzie tu na pewno wyzwaniem.

Sprawdź jak możemy wesprzeć Twój biznes!

adw. Rafał Wyziński

Partner, Head of Business Advisory & Litigation Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C