Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i posłowie, wspierani przez ekspertów pracowali nad zmianami w procedurze cywilnej.

Z ramienia Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami w spotkaniu wziął udział nasz ekspert dr Jan Prasałek. Tym razem dyskusje dotyczyły m.in. ograniczenia możliwosci dokonania potrącenia w toku procesu cywilnego, oddalenia powództwa oczywiście bezzasadnego na posiedzeniu niejawnym oraz kwestii związanych z planowaniem rozpraw i posiedzeniami przygotowawczymi. Ta ostatnia kwestia wzbudziła wiele kontrowersji, szczególnie z uwagi na obligatoryjną obecność powoda na posiedzeniu przygotowawczym pod sankcją umorzenia postępowania.

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C