12 stycznia 2023 r. NSA uchylił szereg wyroków WSA oraz decyzji organów I i II instancji w zakresie możliwości skorygowania zapłaconego podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego w związku z udzieleniem rabatu posprzedażowego, a zatem zmiany (obniżenia) podstawy opodatkowania.

Dotychczas sądy zgodnie wskazywały potwierdzając stanowisko fiskusa*, że art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym nie dopuszcza obniżania wysokości podstawy opodatkowania w następstwie rabatów posprzedażowych, a tym samym obniżenia należnego w dniu powstania zobowiązania podatkowego podatku akcyzowego.

W wyrokach NSA z 12 stycznia 2023 r. (I GSK 442/19, I GSK 599/19, I GSK 600/19, I GSK 720/19, I GSK 783/19, I GSK 784/19) Naczelny Sąd Administracyjny zmienił podejście do przedmiotowego zagadnienia i uznał, że w przypadku gdy cena towaru, od którego została zapłacona akcyza uległa obniżenia w wyniku rabatu za osiągnięcie umówionego przez strony pułapu obrotów, aktywuje u podatnika prawo  (w przypadku gdyby cena uległa zwiększeniu będzie to obowiązek) do złożenia korekty deklaracji w podatku akcyzowym i wskazania w niej prawidłowej wartości. W konsekwencji powoduje to powstanie nadpłaty podatku akcyzowego. We wszystkich wskazanych sprawach podatnik dokonał WNT luksusowych samochodów osobowych, dokonał rozliczenia akcyzy od każdego z nich deklarując jako podstawę opodatkowania w podatku akcyzowym wartość wynikającą z faktury. Po zakończeniu roku podatnik z uwagi na zrealizowanie wysokich obrotów otrzymał rabat posprzedażowy. Podatnik postanowił dokonać korekty rozliczenia podatku akcyzowego od przedmiotowych pojazdów złożył w tym celu korektę deklaracji i stosowne dokumenty wskazujące na obniżoną podstawę opodatkowania. Organy obu instancji uznały, że korekty są bezskuteczne a stanowisko to zaaprobował WSA. 

Wskazane orzeczenia NSA dają nadzieję na trwałą zmianę podejścia orzecznictwa do kwestii podstawy opodatkowania w podatku akcyzowym uwzględniająca specyfikę branży automotive i często występujące obniżenia ceny z uwagi na zrealizowanie celów sprzedażowych.

Zachęcamy Państwa do weryfikacji czy w Państwa przypadku w ostatnich 5 latach nie następowały zmiany ceny z uwagi na wypracowanie zakładanego przez Państwa i Państwa dostawców pułapu sprzedaży. Zapewniamy wsparcie w zkresie przeglądu jak i podczas prowadzenia postepowań mających na celu stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku akcyzowym.

*(patrz: wyroki NSA z 6 maja 2015 r., sygn. akt I GSK 1412/13 i I GSK 1680/13; z 12 kwietnia 2017 r., sygn. akt I GSK 907/15; z 13 grudnia 2017 r., I GSK 2335/15)

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C