1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana w zakresie zasad obliczania terminów w sprawach cywilnych. Sobota traktowana będzie na równi z niedzielą, jako dzień ustawowo wolny od pracy.

Nowelizacja usuwa istniejące wątpliwości co do sposobu liczenia terminów sądowych, kończących się w sobotę i zmienia dotychczasowe zasady, wyrażone m.in. uchwałą Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 2003 r., sygnatura akt III CZP 8/03. W orzeczeniu tym wskazano bowiem, że sobota nie jest dniem uznanym ustawowo za wolny od pracy w rozumieniu art. 115 k.c. w związku z art. 165 § 1 k.p.c.

artykuł 115 k.c  – zmieniony na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców – od początku 2017 r. wskazuje więc wyraźnie, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Rozwiązanie to ocenić należy pozytywnie. Rozwiewa bowiem istniejące do tej pory wątpliwości i rozbieżności, ułatwiając jednocześnie stronom postępowania precyzyjne ustalenie terminu, w którym powinny podjąć określone działania procesowe.

Jan Prasałek

Legal expert
B2C Credit Management Division

E-mail [email protected]

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C