17 listopada 2023 r. weszły w życie nowe wytyczne dotyczące wyposażenia mobilnych stanowisk pracy. Tworzone stanowiska pracy (w tym zdalne) muszą spełniać nowe wymogi. Istniejące stanowiska pracy trzeba doposażyć w monitor lub podkładkę, klawiaturę i mysz w ciągu sześciu miesięcy, czyli do 16 maja 2024 r.

Dlaczego?

Zmiana wynika z rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. Zmienia ono rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, które nowelizuje przepisy w tym zakresie w rozporządzeniu z 1 grudnia 1998 r. Nowelizacja przepisów ma na celu dostosowanie wymogów do obecnych realiów technologicznych.

Czego dotyczy zmiana?

W przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w: 

  1. stacjonarny monitor ekranowy lub 
  2. podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, 
  3. oraz w dodatkową klawiaturę i mysz komputerową.

Co to oznacza w praktyce?

W praktyce daje to pracodawcy dwie możliwości:

Pierwsza: Na stanowisku pracy, na którym pracownik pracuje przez ponad połowę swojego dnia pracy z wykorzystaniem laptopa, będzie należało zainstalować stacjonarny monitor ekranowy.

Druga: Na stanowisku pracy, na którym pracownik pracuje przez ponad połowę swojego dnia pracy z wykorzystaniem laptopa, będzie należało wyposażyć takie stanowisko w spełniającą wymagania podstawkę.

Niezależnie które rozwiązanie wybierze pracodawca, obowiązkowym elementem wyposażenia stanie się też dodatkowa klawiatura i mysz. Chodzi o odrębny sprzęt,  więc nie liczy się klawiatura i mysz wbudowane w laptopa.

Co z pracownikami zdalnymi? 

Zmiany dotyczą również pracowników zdalnych. Jednak w ich przypadku dostosowanie stanowiska pracy będzie leżało po stronie pracowników. Zgodnie z art. 6731 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, który zakreśla obowiązki pracodawcy w zakresie BHP przy pracy zdalnej, do pracowników zdalnych nie ma zastosowania art. 212 pkt 1 kodeksu pracy. Pracodawca nie musi organizować pracownikowi zdalnemu stanowiska pracy – to należy do obowiązków tego pracownika.  Przy czym jednocześnie pracodawca może dopuścić taką osobę do zdalnego wykonywania pracy pod warunkiem, że oświadczy ona, iż jej stanowisko pracy spełnia odpowiednie warunki BHP.  Oczywiście pracodawca może wziąć na siebie doposażenie domowych stanowisk pracy lub ich częściową refundację (w całości lub w części) sprzętu zakupionego przez pracownika zdalnego. 

Mniejsze wymagania BHP?

Zmiana dotyczy też minimalnych wymagań  BHP i ergonomii stanowisk pracy. Od teraz przepisy określają te wymagania w sposób mniej szczegółowy. Za przykład może posłużyć sposób regulacji ustawienia monitora, który obecnie powinien umożliwiać pochylenie ekranu, a wcześniej rozporządzenie wskazywało w stopniach zakres pochylenia ekranu do przodu i obrotu wokół własnej osi.

Szkła kontaktowe dla pracowników?

Na pracodawców nałożono obowiązek zapewnienia pracownikom szkieł kontaktowych korygujących wzrok, jako alternatywy do okularów korekcyjnych, jeśli lekarz uzna to za niezbędne do pracy przy obsłudze monitora. Oznacza to, że refundacji będą podlegać nie tylko okulary korekcyjne, ale też soczewki.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

adw. Rafał Wyziński

Partner, Head of Business Advisory & Litigation Department Zobacz w czym mogę pomóc

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C