Rada Ministrów pracuje nad zmianami w zakresie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Projekt zmierza do ułatwienia ogłoszenia upadłości poprzez:

  • wyłączenie badania umyślności lub rażącego niedbalstwa przy ogłaszaniu upadłości na rzecz uwzględniania tego na etapie ustalania planu spłat,
  • ułatwienie ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorców (zrównanie zasad ogłoszenia upadłości)
  • wprowadzenie większego zakresu zachowania majątku przez dłużnika,
  • zmiany zmierzające do promowania układów między wierzycielem a upadłym,
  • ułatwienie możliwości umorzenia zobowiązań bez spłaty dla dłużników bez żadnego majątku.  

Projekt zakłada także wprowadzenie zasady, że zgłoszenie wierzytelności powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia.

ETAP PRAC –  planowane zmiany nadal są uzgadniane i konsultowane w ramach Rady Ministrów. W marcu pojawił się nowy projekt (z 06-03-2019 r.),  w którym  poprawiono błędy legislacyjne. Jest też więcej postanowień „prospołecznych” – większe zwolnienia dla dłużnika, mniej środków dla wierzyciela, w szczególności w zakresie majątku, który jest wyłączony z podziału dla wierzycieli.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312002 

 

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C