Pod koniec maja 2019 r. projekt trafił do Sejmu. Po pierwszym czytaniu został skierowany do prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

 Projekt zmierza do ułatwienia ogłoszenia upadłości i usprawnienia postępowania, m.in. poprzez:

  • wyłączenie badania umyślności lub rażącego niedbalstwa przy ogłaszaniu upadłości na rzecz uwzględniania tego na etapie ustalania planu spłat,
  • ułatwienie ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorców (zrównanie zasad ogłoszenia upadłości)
  • wprowadzenie większego zakresu zachowania majątku przez dłużnika,
  • zmiany zmierzające do promowania układów między wierzycielem a upadłym,
  • ułatwienie możliwości umorzenia zobowiązań bez spłaty dla dłużników bez żadnego majątku.  

Projekt zakłada także wprowadzenie zasady, że zgłoszenie wierzytelności powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia.

ETAP PRAC –  Projekt w końcu maja trafił do Sejmu

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3480

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C