Z dniem 24 marca 2020 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zmierza do ułatwienia ogłoszenia upadłości i usprawnienia postępowania, m.in. poprzez:

  • wyłączenie badania umyślności lub rażącego niedbalstwa przy ogłaszaniu upadłości na rzecz uwzględniania tych okoliczności na etapie ustalania planu spłat,
  • ułatwienie ogłoszenia upadłości przez przedsiębiorców (zrównanie zasad ogłoszenia upadłości dla konsumentów i jednoosobowych przedsiębiorców)
  • wprowadzenie większego zakresu zachowania majątku przez dłużnika,
  • zmiany zmierzające do promowania układów między wierzycielem a upadłym,
  • ułatwienie możliwości umorzenia zobowiązań bez spłaty dla dłużników bez żadnego majątku.  

Projekt zakłada także wprowadzenie zasady, że zgłoszenie wierzytelności powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia.

ETAP PRAC –  Nowelizacja wchodzi w życie do co zasady z dniem 24 marca 2020 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001802

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C