Z początkiem roku weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Jej celem było ujednolicenie i uproszczenie systemu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym.

Do końca ubiegłego roku – na gruncie Kodeksu cywilnego – wyróżniano odsetki ustawowe (w tym odsetki kapitałowe) oraz odsetki maksymalne, wyliczane w różny sposób.

Aktualnie rozróżniamy odsetki:

  • ustawowe (kapitałowe),
  • maksymalne odsetki kapitałowe wynikające z czynności prawnej,
  • ustawowe za opóźnienie,
  • maksymalne odsetki za opóźnienie.

Ujednolicony został mechanizm naliczania odsetek, według określonego wzoru. Podstawę wyliczenia stanowi równowartość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. W przypadku odsetek ustawowych (kapitałowych) wartość tę powiększa się o 3,5 punktu procentowego (obecnie wynoszą one zatem 5%), natomiast w kontekście odsetek ustawowych za opóźnienie – o 5,5 punktu procentowego (dzisiaj 7%). Odsetki maksymalne stanowią zaś dwukrotność jednych bądź drugich.

Niezależnie od powyższego, zmodyfikowano jednocześnie sposób szacowania odsetek ustawowych
za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Od 1 stycznia 2016 r. ustawa o terminach zapłaty nie będzie odwoływała się do Ordynacji podatkowej. Wysokość ww. odsetek została zdefiniowana autonomicznie i będzie wynosiła równowartość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 8 punktów procentowych (aktualnie 9,5%).

 

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C