Firma

Za nami kolejne posiedzenie sejmowej podkomisji ds. nowelizacji prawa cywilnego

Za nami kolejne posiedzenie sejmowej podkomisji ds. nowelizacji prawa cywilnego

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i posłowie, wspierani przez ekspertów pracowali nad zmianami w procedurze cywilnej.

Z ramienia Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami w spotkaniu wziął udział nasz ekspert dr Jan Prasałek. Tym razem dyskusje dotyczyły m.in. ograniczenia możliwosci dokonania potrącenia w toku procesu cywilnego, oddalenia powództwa oczywiście bezzasadnego na posiedzeniu niejawnym oraz kwestii związanych z planowaniem rozpraw i posiedzeniami przygotowawczymi. Ta ostatnia kwestia wzbudziła wiele kontrowersji, szczególnie z uwagi na obligatoryjną obecność powoda na posiedzeniu przygotowawczym pod sankcją umorzenia postępowania.


Skontaktuj się z nami