Jak mogę pomóc?

Wspieram przedsiębiorców w dochodzeniu należności korporacyjnych. Prowadzę na ich rzecz liczne procesy sądowe o zapłatę i sprawy z zakresu odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.

Udzielam kompleksowego wsparcia w przygotowaniu zgłoszeń wierzytelności w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Obsługuję podmioty głównie z branży energetycznej, pożyczkowej i medycznej.

Sprawdź usługi!

Doświadczenie

Specjalizuję się w prawie cywilnym, gospodarczym i upadłościowym. Odpowiadam za pełen proces odzyskiwania należności, zarówno działania polubowne, takie jak przygotowywanie pisemnych wezwań do zapłaty, negocjacje ugód, jak również działania sądowe i egzekucyjne.

Aktywnie reprezentuję klientów przed sądami. Doradzam, jak skutecznie zabezpieczyć wykonywanie umów przez kontrahentów, a także jakie dalsze czynności należy podjąć w przypadku bezskutecznej egzekucji dochodzonych należności. Wspomagam wewnętrzne działy prawne klientów poprzez przygotowanie kompleksowej, wewnętrznej procedury windykacyjnej.

Prowadzę liczne procesy sądowe w zakresie dochodzenia należności spornych, opartych na umowach cywilnoprawnych tj. sprawy o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, zapłatę z tytułu umowy najmu, zlecenia, o dzieło, pożyczki, leasingu, jak również umowy o roboty budowlane.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.

Specjalizuję się w obsłudze podmiotów gospodarczych w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w szczególności w zgłaszaniu wierzytelności w niniejszych postępowaniach oraz nadzorowaniu ich przebiegu.

Wybrane usługi

 • Przygotowywanie wezwań do zapłaty,
 • Negocjacje z dłużnikami,
 • Ugody sądowe, pozasądowe,
 • Zabezpieczanie wierzytelności,
 • Sądowa windykacja należności,
 • Uzyskiwanie, zaskarżanie nakazów zapłaty,
 • Windykacja należności zagranicznych, 
 • Wykonywanie, uznawanie polskich wyroków za granicą (w UE oraz poza UE/),
 • Wykonywanie zagranicznych wyroków w Polsce.

Publikacje

Wystąpienia

 • 2023 Odzyskiwanie należności od nierzetelnych kontrahentów. Na co zwrócić uwagę, jak korzystać z danych? – Rzeczpospolita.
 • 2021 „Zmiany w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym”- Szkolenie na temat „Spory sądowe oraz dochodzenie roszczeń na gruncie nowelizacji KPC i planowanych zmian. Aspekty praktyczne”, MMC Polska.

Edukacja

 • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2019)
 • Uniwersytet Warszawski, Akademia Spółek – Studia podyplomowe (2013)
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Prawo (2011)

Języki obce

 • angielski

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C