Jak mogę pomóc?

Specjalizuję się w prawie handlowym, korporacyjnym i cywilnym. Od ponad 12 lat wspieram przedsiębiorców w profesjonalnym obrocie handlowym, umożliwiając im osiągnięcie zamierzonego celu gospodarczego, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyk, wynikających z naruszenia przepisów.

Mam doświadczenia w obsłudze firm z branż: automotive, kolejowa, zbrojeniowa, muzyczna, ochrona zdrowia, przemysł, e-Commerce.

Sprawdź usługi!

Doświadczenie

Transakcje M&A

Nadzoruję projekty związane z transakcjami M&A, doradzam klientom w kluczowych kwestiach związanych z planowanymi transakcjami fuzji i przejęć. Zabezpieczam interesy klientów w kluczowych dla nich umowach z inwestorami. Przeprowadzam due diligence, identyfikuję potencjalne ryzyka transakcji, sporządzam dokumenty na potrzeby transakcji.

Spory korporacyjne

Wspieram klientów w sytuacjach kryzysowych w firmie – w sporach ze wspólnikami, członkami zarządu. Reprezentuję klientów w sporach sądowych zwłaszcza z zakresu osobistej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki oraz odpowiedzialności członków władz spółki za szkody wobec spółki. Prowadzę postępowania o uchylenie / unieważnienie uchwały, o wykluczenie wspólnika / rozwiązanie spółki. Pomagam w wykonaniu praw korporacyjnych przez wspólników.

Obsługa korporacyjna organów spółek

Obsługuje Zgromadzenia Wspólników / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, posiedzenia zarządu, organów nadzorczych. Sporządzań regulaminy poszczególnych organów spółek, przygotowuje projekty uchwał.

Bieżące doradztwo

Pomagam klientom w wyborze odpowiedniej formy prawnej dla ich działalności gospodarczej, wspieram przy zakładaniu nowych podmiotów gospodarczych. Czuwam nad bieżącą działalnością klientów, opiniuję oraz przygotowuję umowy handlowe, prowadzę korespondencję z kontrahentami klientów.  

Dobra osobiste

Doradzam klientom w przypadku naruszenia ich dóbr osobistych, w szczególności w Internecie. Reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu naruszeń. 

Prawo konsumenckie

Weryfikuje wzorce umowne pod kątem niedozwolonych klauzul. Sporządzam regulaminy, ogólne warunki świadczenia usług. Minimalizuje ryzyko związane z obsługą konsumentów.

Szkolenia

Prowadzę szkolenia wspierające obsługę kontrahentów z zakresu zawierania umów w obrocie gospodarczym, czy też z zakresu praw konsumentów.

Publikacje

Wystąpienia

 • 2022 „Jak konkurować? Najpowszechniejsze czyny nieuczciwej konkurencji.” – XXII Konferencja Branży Ochrony.
 • 2018 „Postępowania upadłościowe i układowe w przedsiębiorstwie, wczoraj, dziś, jutro.”- November Credit & Collection Days.
 • 2018 XVII Konferencja Branży Ochrony
  Wystąpienie na temat: „Co zmieni w biznesie Konstytucja Biznesu?”
 • 2016 „Wpływ nowych przepisów Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego na branżę windykacyjną.” – Konferencja „Windykacja 2016. Nowocześnie, prokliencko, skutecznie”.

Edukacja

 • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2013)
 • Studia podyplomowe – Akademia Spółek – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wydział Prawa, Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, specjalizacja cywilna, ocena na dyplomie – bardzo dobra (2008)
 • Dwa staże zawodowe w kancelariach prawniczych w Wielkiej Brytanii – CTS Solicitors Claim Today (Birmingham), Alexander Samuel LLP Solicitors (Londyn)
 • Program International Legal Skills (WSHiP im. R. Łazarskiego wspólnie z Center for International Legal Studies w Salzburgu)
 • Szkoła Praw Własności Intelektualnej, Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza

Języki obce

 • angielski
 • niemiecki

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C