Jak mogę pomóc?

Od wielu lat sprawuję funkcje związane z zarządzaniem i ochroną danych w instytucjach finansowych, firmach produkcyjnych i innych podmiotach.

W RK RODO odpowiadam za obsługę spółek i przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa informacji chronionych. Doradzam klientom m.in. przy opracowaniu regulacji wewnętrznych oraz w ramach bieżącej obsługi prawnej, opiniuję i przygotowuję umowy i dokumentację dotyczącą informacji chronionych, w tym danych osobowych.

Sprawdź usługi!

Doświadczenie

Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. Ekspertyzę zawodową zdobywałam m.in. jako pracownik organu ochrony danych osobowych oraz sektora bankowego. Posiadam doświadczenie praktyczne w zakresie wdrożenia RODO w instytucjach finansowych oraz w postępowaniach administracyjnych, opracowania regulacji wewnętrznych i dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Dodatkowo specjalizuję się w prawie bankowym, finansowym, zagadnieniach cyberbezpieczeństwa oraz prawie nowych technologii. Jestem członkiem Grupy Roboczej ds. RODO przy Związku Banków Polskich, której celem jest wypracowanie stanowisk dla sektora bankowego oraz wyjaśnianie problematycznych kwestii dotyczących ochrony danych osobowych zgłaszanych przez instytucje finansowe.

Prowadzę szkolenia dla podmiotów z sektora finansowego, ubezpieczeniowego, kosmetycznego i innych.

Wspieram firmy w następujących obszarach:

 • Pełnię funkcję inspektora ochrony danych w organizacjach o różnym profilu działalności (m.in. instytucje finansowe, ubezpieczeniowe).
 • Wspieram firmy ekspercko w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych
 • Wdrażam RODO w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
 • Koordynuję audyty z zakresu zgodności z prawem ochrony danych osobowych
 • Prowadzę szkolenia grupowe i warsztaty indywidualne związane z ochroną danych osobowych
 • Współtworzę kodeksy postępowania dla ochrony danych osobowych w różnych branżach
 • Reprezentuję klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych
 • Obsługuję banki i instytucje finansowe w zakresie prawa cywilnego i bankowego
 • Prowadzę szkolenia, warsztaty i konferencje naukowe
 • Tworzę procedury, polityki i inne dokumenty regulujące pracę firm windykacyjnych 
 • Doradzam w kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem oraz prawem nowych technologii

Publikacje

Ostatnie wystąpienia

 • 2021 Debata „RODO i bezpieczeństwo danych osobowych” – X Forum Bezpieczeństwa Banków, ZBP.
 • 2021 „Epidemia COVID-19 jako szczególna podstawa do przetwarzania danych osobowych” – Konferencja „#RODO – jak uchronić się przed karami?”, Rzeczpospolita.
 • 2021 „Charakter prawny rekomendacji organu nadzoru bankowego” – Konferencja w ramach Prawniczego Seminarium Doktorskiego Akademii Leona Koźmińskiego.
 • 2019 „Zmiany w kosztach egzekucyjnych z perspektywy wierzyciela” – VIII edycja Konferencji „Obrót Wierzytelnościami”.
 • 2021 „RODO w czasach pandemii” – Merytoryczny webinar dla Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
 • 2018 „Reforma instytucji przedawnienia roszczeń” – IX Konferencja dla Instytucji Pożyczkowych.
 • 2021 ,, Przepisy RODO a pandemia COVID-19” – Konferencja „#RODO – jak uchronić się przed karami?”, Rzeczpospolita.
 • 2020 Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego w świetle wyroku TSUE” – Merytoryczny webinar dla Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
 • 2020 Ochrona danych osobowych w czasach pandemii”- RZECZoPRAWIE, Rzeczpospolita.
 • 2018 „Wpływ RODO na instytucje finansowe” – X Ogólnopolski Kongres Prawa Bankowego.

Edukacja

●  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorat (2021)

●  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  – Studia podyplomowe w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych (2010)

●   Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł mgr. nauk prawnych (1997)

Języki obce

 • angielski

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44