Jak mogę pomóc?

Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych cywilnych i gospodarczych, w szczególności spraw odszkodowawczych.

Wspieram klientów w kwestiach korporacyjnych m.in. sprawach rejestrowych, opiniowania umów, zabezpieczenia należytego ich wykonania. Obsługuję podmioty z branży automotive, leasingowej i produkcyjnej.Sprawdź usługi!

Doświadczenie

Moje doświadczenie w obsłudze firm skupia się na kwestiach związanych z procesami sądowymi i uzyskiwanymi dla klientów odszkodowaniami. Wspieram także klientów w ich codziennej działalności przygotowując opinie dot. m.in. zabezpieczeń, egzekucji, rękojmi czy kar umownych. Na co dzień koncentruję się wokół następujących obszarów obsługi prawnej:

Sprawy korporacyjne

Kompleksowo obsługuję spółki i stowarzyszenia pod kątem spraw korporacyjnych – od etapu rozpoczęcia działalności i zadbania o kwestie rejestrowe, przez bieżącą obsługę organów osób prawnych (organizację zgromadzeń i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji), po doradztwo w zakresie restrukturyzacji i upadłości.

Postępowania sądowe odszkodowawcze

Z sukcesem prowadziłam sprawy gospodarcze odszkodowawcze, pomagając klientom w uzyskaniu nawet milionowych odszkodowań związanych z poniesionymi szkodami w toku działalności gospodarczej. Uczestniczyłam w wielu sprawach sądowych dot. kwestii odstąpienia od umowy, skorzystania z uprawnień z rękojmi, odpowiedzialności byłych członków zarządu za zobowiązania spółek. Mam też duże doświadczenie na etapie egzekucyjnym, związane z wieloletnią kompleksową obsługą procesu zarządzania wierzytelnościami.

Bieżąca obsługa przedsiębiorców

Wspieram firmy w kompleksowej obsłudze gospodarczej wszelkich spraw kontraktowych, w tym w procesie przygotowania wzorców umownych i regulaminów, opiniowaniu i przygotowywaniu

umów handlowych. Doradzam w kwestiach związanych z obrotem handlowym, zabezpieczeniem kontraktów i ochroną własności intelektualnej.

Prawo upadłościowe

W zakresie postępowań upadłościowych pomagam w weryfikacji dokumentacji, przygotowuję zgłoszenia wierzytelności, uczestniczę w zgromadzeniach wierzycieli i kontroluję stan postępowań. 

Publikacje

,,Wpisy do KRS online – sądy i przedsiębiorcy oszczędzą papier i czas”, Prawo.pl, 2021 r.

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (w trakcie)
  • Wydział Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2017)

Języki obce

  • angielski

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C