Jak mogę pomóc?

W RK Legal odpowiadam za obsługę prawną klientów indywidualnych w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, czyli tzw. polisolokat.

Wspieram także obsługę prawną funduszy pożyczkowych poprzez czuwanie nad procesem odzyskiwania należności, począwszy od etapu przedsądowego (windykacja polubowna) poprzez postępowanie sądowe oraz egzekucyjne. Doradzam także klientom pod kątem prawnym rekomendując najbardziej korzystne dla nich rozwiązania.

Sprawdź usługi!

Doświadczenie

Specjalizuję się w prawie cywilnym, w szczególności w zakresie procedury cywilnej, prawa nieruchomości oraz prawa budowlanego. Posiadam doświadczenie w obsłudze prawnej spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, spółek deweloperskich, m.in. w procesie due dilligence oraz w sporach sądowych dotyczących odszkodowań z robót budowlanych, sprawach związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także w procesach dotyczących wad nieruchomości. 

Dodatkowe informacje

Pracę magisterską napisałem pod kierunkiem dr. Michała Będkowskiego – Kozioła w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na temat sądowej restrukturyzacji zadłużenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. 

Edukacja

  • Aplikacja Radcowska – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (w trakcie)
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2021)

Języki obce

  • Angielski
  • Rosyjski

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44