Jak mogę pomóc?

Pracuję w Departamencie Wsparcia Biznesu i Spraw Sądowych RK Legal, w ramach którego całościowo wspieramy przedsiębiorców w ich codziennej działalności.

Biorę udział w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego, jak również w sporządzaniu i negocjowaniu umów handlowych czy przygotowywaniu opinii i raportów prawnych.

Obsługuję podmioty z branży automotive, leasingowej, bankowej i produkcyjnej.


Sprawdź usługi!

Doświadczenie

W RK Legal reprezentuję podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych w sprawach pracowniczych – m.in. dotyczących odwołań od wypowiedzeń i zwolnień w trybie dyscyplinarnym, roszczeń z tytułu nadgodzin, naruszenia zakazu konkurencji oraz cywilnych – w zakresie roszczeń odszkodowawczych i kontraktowych.

Udzielam również bieżącego wsparcia w procesie negocjowania umów, analizy kontraktów pod kątem możliwych zagrożeń prawnych i biznesowych. Doradzam klientom w kwestii zmian w regulacjach wewnętrznych i dostosowywaniu prowadzonej działalności gospodarczej do dynamicznie przebiegających zmian w prawie, monitorując przebieg zmian legislacyjnych oraz sporządzając opinie i raporty prawne identyfikujące wyzwania i zagrożenia dla przedsiębiorców.

W swojej karierze zawodowej obsługiwałem m. in. podmioty z branży spożywczej, deweloperskiej i budowlanej. Uczestniczyłem w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego (m.in. ochrona dóbr osobistych, sprawy odszkodowawcze) i prawa pracy (postępowania dotyczące naruszenia zakazu konkurencji, postępowania dotyczące roszczeń pracowników z tytułu wypadków przy pracy). Zajmowałem się również kwestiami związanymi z prawem ochrony konkurencji i konsumentów, w tym brałem udział w postępowaniach administracyjnych toczących się przed Prezesem UOKiK.

Dodatkowe informacje

  • Napisałem pracę magisterską poświęconą kwestii naruszenia dóbr osobistych w internecie pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2020)
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017) – summa cum laude

Języki obce

  • angielski
  • hiszpański

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C