Jak mogę pomóc?

Zajmuję się wsparciem bieżącego funkcjonowania przedsiębiorców, głównie z branży automotive, usługowej i budowlanej.

Weryfikuję i opiniuję umowy handlowe. Pomagam w sprawach rejestrowych i zgłoszeniach do CRBR.

Sprawdź usługi!

Doświadczenie

Obsługa prawna spółek handlowych

Obsługuję organy spółek i przygotowuję projekty dokumentów wewnętrznych. Posiadam doświadczenie w sporach korporacyjnych, np. w: sprawach o uchylenie uchwały, sprawach o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sprawach odszkodowawczych przeciwko członkom zarządu oraz postępowaniach w przedmiocie ustanowienia kuratora dla osoby prawnej.

Sprawy rejestrowe KRS

Przygotowuję dokumentację na potrzeby rejestracji podmiotów, a także zgłaszania wszelkich zmian do KRS. Czuwam nad prawidłowością przebiegu podstępowań przed sądami rejestrowymi.

Nowe regulacje prawne

Wspieram klientów w dostosowywaniu działalności do nowych wymagań prawnych. W związku z wprowadzeniem nowych obowiązków dotyczących uczestników obrotu prawnego pomagałam m.in. w identyfikacji beneficjentów rzeczywistych i zgłaszaniu ich do CRBR czy też w procesie dematerializacji akcji.  

Postępowania sądowe

Uczestniczę w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, zwłaszcza w branży budowlanej i motoryzacyjnej. Uczestniczyłam w postępowaniach sądowych także na etapie skargi kasacyjnej przed Sądem Najwyższym.

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (w trakcie)
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2019) „summa cum laude”

Języki obce

  • angielski

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C