Jak mogę pomóc?

W RK Legal odpowiadam za obsługę prawną klientów korporacyjnych, w tym podmiotów należących do spółek Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego.

Poprzez swoje działania wspieram proces odzyskiwania należności na każdym etapie prowadzenia sprawy tj. zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Doświadczenie

Specjalizuję się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. W swojej karierze zajmowałam się sprawami z zakresu prawa wekslowego. W Departamencie Postępowań Sądowych moje działania głównie opierają się na prowadzeniu postępowania cywilnego tj. sporządzaniu pism procesowych, czy tworzeniu analiz prawnych. Prowadzone przeze mnie sprawy w głównej mierze obejmują spory z tytułu kar umownych, wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz innych umów cywilnoprawnych. Udzielam porad klientom, rekomendując najbardziej korzystne rozwiązania pod kątem prawnym.

Dodatkowe informacje

Pracę magisterską napisałam pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Brzozowskiego w Katedrze Prawa Cywilnego i Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na temat porównania rodzajów poręczenia jako sposobu zabezpieczenia wierzytelności. 

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie (w trakcie),
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2022)

Języki obce

  • angielski

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44