Olga Rucinska

Jak mogę pomóc?

W RK Legal odpowiadam za obsługę prawną klientów indywidualnych w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, czyli tzw. polisolokat.

Wspieram także obsługę prawną funduszy pożyczkowych poprzez czuwanie nad procesem odzyskiwania należności, począwszy od etapu przedsądowego (windykacja polubowna) poprzez postępowanie sądowe oraz egzekucyjne. Doradzam także klientom pod kątem prawnym rekomendując najbardziej korzystne dla nich rozwiązania.

Sprawdź usługi!

Doświadczenie

Doświadczenie nabywałam w kancelariach prawnych. W swojej karierze zajmowałam się w szczególności sprawami z zakresu postępowania cywilnego. Obecnie w zakresie polisolokat koordynuję obsługę klientów polegającą na analizie prawnej przedstawionej przez klientów dokumentacji, podejmowaniu prób polubownego zakończenia sprawy oraz prowadzeniu procesu sądowego, tj. przygotowywaniu pism procesowych oraz zastępowaniu pełnomocnika procesowego na rozprawach. Posiadam także doświadczenie w zakresie postępowania upadłościowego, postępowania karnego gospodarczego oraz w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym.

Dodatkowe informacje

Obroniłam pracę magisterską pt. „Policyjna Izba Dziecka jako instytucja przeciwdziałania demoralizacji nieletnich” pod kierunkiem prof. UKSW ks. dr hab. Mirosława Koska. W trakcie studiów chętnie doskonaliłam swoje umiejętności praktyczne udzielając porad prawnych pro bono w ramach Poradni Prawnej UKSW.

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (w trakcie),
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek: prawo stacjonarne (2020)

Języki obce

  • angielski

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Sprawdź w czym możemy pomóc!