Sylwia Kunicka

Jak mogę pomóc?

W Departamencie Postępowań Sądowych odpowiadam za kompleksową obsługę prawną klientów korporacyjnych, głównie z branży bankowej.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytowych, a także w prawie bankowym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym.


Sprawdź usługi!

Doświadczenie

Odpowiadam za kompleksową obsługę prawną klientów korporacyjnych, głównie z branży bankowej. Moje doświadczenie w tym zakresie koncentruje się wokół dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, sporządzaniu pism procesowych na każdym stadium postępowania sądowego, również w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

Posiadam także doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Odpowiadam za szczegółowe zabezpieczenie interesów wierzycieli  w toku postępowania, w szczególności przy zgłaszaniu wierzytelności, sprzeciwach, weryfikacji dokumentów i aktów prawnych, a także nadzorowaniu przebiegu  postępowania upadłościowego.

Dodatkowe informacje

Swoje naukowe zainteresowania skupiam na prawie karnym. W przedmiocie tej dziedziny prawa, napisałam swoją pierwszą pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Dariusza Borka „Nasciturus jako podmiot ochrony w prawie karnym kanonicznym i polskim”.

Z uwagi na zainteresowanie również prawem cywilnym, swoją drugą pracę magisterską na temat umowy przedwstępnej w obrocie nieruchomościami napisałam pod kierunkiem prof. UKSW dr hab. Marka Świerczyńskiego w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (w trakcie)
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prawo (2020)
  • Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prawo kanoniczno-cywilne (2018)

Języki

  • angielski
  • rosyjski

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44