Jak mogę pomóc?

Od blisko 20 lat zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców – od tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą po spółki akcyjne. Pomagam w kwestiach korporacyjnych, kontraktach handlowych, prawie pracy oraz przy zabezpieczaniu i windykacji wierzytelności. Moi klienci związani są z branżą finansową, rozrywkową oraz energetyczną.

Prowadzę również procesy sądowe w sprawach ubezpieczeniowych, w szczególności z zakresu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Ponadto występuję w sprawach karnych w roli pełnomocnika lub obrońcy.

Sprawdź usługi!

Doświadczenie

Poniżej znajdą Państwo wybrane projekty zrealizowane w trakcie prowadzenia mojej praktyki:

Prawo finansowe

Obsługa podmiotu udzielającego pożyczek ze środków europejskich, w tym opiniowanie i wykładnia umów operacyjnych, sporządzanie i opiniowanie dokumentacji pożyczkowej, w tym wzorów umów pożyczek, zabezpieczeń, regulaminów; windykacja i restrukturyzacja należności pożyczkowych; pełna obsługa korporacyjna spółki.

Prawo energetyczne

Przygotowanie i udział w transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa energetycznego; reprezentacja w postępowaniach dotyczących koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz zapasów obowiązkowych i opłat zapasowych, biokomponentów i biopaliw ciekłych, podatku akcyzowego i VAT; udział w postępowaniach sądowych dotyczących wymierzenia kary przez organ koncesyjny; czynności z zakresu wypełniania ustawowych obowiązków wobec organu regulacyjnego; windykacja należności z umów handlowych dotyczących obrotu paliwami płynnymi.

Polisolokaty

Prowadzenie postępowań reklamacyjnych i sądowych w sprawach o zwrot opłaty likwidacyjnej/świadczenia wykupu oraz o unieważnienie umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Nieruchomości

Udział w postępowaniach uwłaszczeniowych; przygotowywanie i nadzór nad wykonaniem umów najmu powierzchni komercyjnych; egzekucja rozwiązanych umów najmu/dzierżawy; pomoc przy transakcji zbycia nieruchomości na cele komercyjne (budowa sklepu wielkopowierzchniowego).

Publikacje

Edukacja

  • Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2007)
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001)
  • Szkoła Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Wydziału Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn (2001)

Języki obce

  • niemiecki
  • angielski

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C