Jak mogę pomóc?

W Departamencie Postępowań Sądowych koordynuję pracę zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowań cywilnych i gospodarczych na rzecz klientów kancelarii. Specjalizuję się w prawie cywilnym materialnym i procesowym.

Odpowiadam za przygotowywanie procedur obsługi spraw z uwzględnieniem interesu klientów, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka i optymalizacji ponoszonych kosztów.

Sprawdź usługi!

Doświadczenie

W RK Legal obsługuję klientów korporacyjnych, głównie banki i fundusze sekurytyzacyjne w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Kompleksowo wspieram klientów kancelarii w dochodzeniu roszczeń poprzez poszukiwanie polubownych form rozwiązania sporów, prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych. Nadzoruje prawidłowość i terminowość podejmowanych czynności. Wdrażam nowych pracowników i wspieram merytorycznie zespół.

Przygotowuję procedury compliance i prowadzę szkolenia z tego zakresu. Opracowuję wewnętrzne regulaminy, procedury i polityki ustalające zasady w danej Swoje naukowe zainteresowania skupiam głównie na prawie cywilnym. W przedmiocie tej dziedziny napisałam pracę magisterską pt. „Dochodzenie roszczeń przez banki w postępowaniu cywilnym” pod kierunkiem dr. hab. Joanny Studzińskiej.

Edukacja

  • Wydział Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, prawo (2022)

Języki obce

  • angielski

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C