Firma

Zwolnienie z podatku PIT osób do 26 roku życia

Zwolnienie z podatku PIT osób do 26 roku życia

Ustawa weszła w życie 1 sierpnia 2019 r.

Ustawa zwalniająca od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 Ustawy o PIT otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.


Skontaktuj się z nami