25 czerwca miało miejsce posiedzenie senackich komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Szybkie tempo prac nad projektem i krótkie vacatio legis powoduje, że nowe przepisy gruntownie nowelizujące procedurę cywilną mogą zacząć obowiązywać już za kilka miesięcy. Jeszcze szybciej, bo w 14 do od daty ogłoszenia, zaczną obowiązywać przepisy zwiększające radykalnie wysokość opłat sądowych.

Na posiedzeniu senackich komisji przyjęto projekt ustawy z 14 drobnymi, redakcyjnymi poprawkami. Na posiedzeniu obecni przedstawiciele m.in. samorządów adwokackich i radcowskich i organizacji branżowych, w tym Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami wskazywali na swoje wątpliwości związane z likwidacją mechanizmu uznawania za doręczone pism sądowych podwójnie awizowanych i nieodebranych przez adresata, radykalny (nawet kilkukrotny) i niezwykle szybko wprowadzany wzrost kosztów i opłat sądowych, podwójną opłatą w przypadku braków fiskalnych środków odwoławczych wniesionych przez profesjonalnych pełnomocników, pozostawienie instytucji tzw. zastrzeżeń do protokołu w zakresie profesjonalnych pełnomocników czy procedurą wydawania nakazów zapłaty na podstawie wyciągów z ksiąg bankowych.

Uwagi te nie spotkały się jednak z aprobatą przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i większości Senatorów, chociaż część z nich zostanie uwzględniona prawdopodobnie w formie poprawek na kolejnych etapach senackich prac. Już 26 czerwca odbędzie się posiedzenie Senatu, na którym projekt trafi do dalszych prac. Kolejne posiedzenie Senatu wyznaczone jest na połowę przyszłego miesiąca,  jest więc duża szansa, że ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydentowi do końca lipca.

Istnieje więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że projekt ustawy w aktualnym kształcie stanie się obowiązującym prawem za kilkanaście – kilkadziesiąt tygodni. Aktualne i przyszłe strony postępowań, w tym przedsiębiorcy, powinni szybko zacząć analizę liczącej blisko 100 stron ustawy i kilkuset stron uzasadnienia i innych materiałów pomocniczych dla interpretacji przepisów. Do rewolucji w postępowaniu cywilnym pozostaje bowiem coraz mniej czasu.

adw. Michał Kwieciński

Managing Partner

E-mail [email protected]

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C