Czy da się odzyskać środki z #UFK?
Wraz z redakcją prawo.pl pokazujemy, że to możliwe, choć zdarza się, że droga do tego jest długa. 

➡️W czerwcu Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną naszego klienta, powołując się m.in. na brak transparentności i jednoznaczności umowy (wyrok SN z 22.06.2023 r.; II CSKP 1409/22).

Stan faktyczny był typowy dla spraw tego rodzaju: klient przystąpił do umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Umowa była zawarta przez ubezpieczającego pośrednika finansowego oraz pozwanego ubezpieczyciela. W związku z dużymi stratami finansowymi klient rozwiązał umowę, powołując się na jej nieważność, a następnie zażądał od ubezpieczyciela zwrotu wszystkich zapłaconych dotychczas składek. Ubezpieczyciel odmówił, w związku z czym sprawa trafiła do sądu. Sąd Okręgowy zasądził całą dochodzoną przez powoda kwotę. Jednak Sąd Apelacyjny powództwo oddalił

komentuje mec. Szymon Guniewicz, szef zespołu ds. polisolokat w kancelarii #RKLegal.

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C