Jednym z bardziej interesujących i od dawna oczekiwanych rozwiązań, wprowadzonych ostatnią nowelizacją postępowania egzekucyjnego z 10 lipca br, jest elektroniczna licytacja ruchomości. System ten, stworzony na wzór znanych portali aukcyjnych, ma się przyczynić do usprawnienia i zwiększenia efektywności tego sposobu egzekucji.

Zgodnie z przepisami k.p.c. komornik dokona sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej wyłącznie na wniosek wierzyciela. Wniosek taki będzie mógł być złożony przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiego jej terminu. W celu zabezpieczenia licytowanej ruchomości przed ewentualnymi niepożądanymi działaniami dłużnika, każda rzecz podlegająca e-licytacji zostanie przekazana pod dozór innej osoby, lub oddana do depozytu sądowego.

Obwieszczenie o licytacji elektronicznej zostanie zamieszone nie tylko w budynku właściwego sądu rejonowego, ale także w systemie teleinformatycznym, stworzonym i nadzorowanym przez Krajową Radę Komorniczą. Korzystanie z tego systemu będzie darmowe, a przystępujący do licytacji uzyska możliwość złożenia rękojmi zarówno za pośrednictwem systemu, jak i bezpośrednio komornikowi.

Czas trwania licytacji wynosi co do zasady siedem dni. Warto jednak zauważyć, że organ egzekucyjny będzie miał możliwość przedłużenia tego okresu, co pozwoli na osiągnięcie korzystniejszej ceny. Udzielenie przybicia, zawiadomienia uczestników, a także ewentualne zrzeczenie się przez nabywcę rzeczy uzyskanej dokonywane będzie wyłącznie elektronicznie. Minusem projektowanych rozwiązań jest bardzo krótki okres czasu na zapłatę ceny nabycia, wy-noszący jeden dzień.

Tego typu systemy z powodzeniem działają w krajach Unii Europejskiej, m.in. na Węgrzech, gdzie w drodze elektronicznej licytacji komornicy sprzedają także nieruchomości. Czas pokaże, czy e-licytacje będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem również w naszym kraju.

Omówione przepisy dotyczące elektronicznej licytacji ruchomości (art. 8791 k.p.c. – art. 87911 k.p.c.) wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r. Sposób przeprowadzenia licytacji elektronicznej oraz wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego licytację zostanie określony przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Katarzyna Miłek

Junior Specialist
Corporate Client Department

E-mail: [email protected]

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C