Giełdy wierzytelności to od pewnego czasu coraz bardziej popularne narzędzie wspierające proces odzyskiwania wierzytelności. Potocznie zwane internetową giełdą długów to nic innego, jak publiczna platforma ogłoszeń zawierająca oferty sprzedaży wierzytelności.

Takie upublicznienie oferty powoduje, że dowiadują się o niej chętni do zakupu. Serwis internetowej giełdy wierzytelności jest serwisem ogólnodostępnym o charakterze ogłoszeniowym. Informacje o długach trafiają do bardzo szerokiej grupy osób przez co stają się coraz bardziej powszechnym narzędziem wspierającym odzyskiwanie należności. Portal pełni dwojaką funkcję. Z jednej strony jest serwisem ogłoszeniowym, pozwalającym dokonać transakcji kupna wierzytelności. Z drugiej zaś pełni funkcję prewencyjną, poprzez możliwości sprawdzania czy dług danego podmiotu nie został wystawiony na sprzedaż.

Po umieszczeniu długu w serwisie – istnieje możliwość wygenerowania wiadomości SMS, email lub zawiadomienia listownego, informującego dłużnika o wystawieniu wierzytelności na sprzedaż. Otrzymuje on wówczas link, pod którym widnieją szczegółowe informacje dotyczące zobowiązania. W praktyce z giełdy wierzytelności korzystają wierzyciele, firmy windykacyjne, kancelarie prawne, którzy dochodzą należności od nierzetelnych klientów i postanawiają sprzedać dług.

Giełda wierzytelności pozwala z jednej strony sprzedać wierzytelność, odzyskując część zaległej kwoty. Z drugiej zaś strony sama informacja na temat wystawienia długu na sprzedaż jest już dla dłużnika motywująca do spłaty. Publikacja ogłoszenia powoduje bowiem u niektórych dłużników dyskomfort – na giełdzie wierzytelności widnieje bowiem imię, nazwisko czy nazwa spółki, wraz z kwotą niespłaconych zobowiązań.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest podstawa prawna wystawiania długu na giełdzie wierzytelności. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim kwestie związane z ochroną danych osobowych. Przepisy chroniące dane osobowe dopuszczają możliwość przetwarzania tych w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów. A za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się również dochodzenie należności. W związku z tym przedsiębiorca może udostępnić dług wraz z podstawowymi danymi dłużnika (imię i nazwisko, nazwa, miejscowość, kwota zaległości) zgodnie z prawem i bez konieczności posiadania zgody dłużnika.

Wykorzystanie narzędzia w postaci wpisania dłużników na giełdę, przynosi wymierne korzyści. Dla przykładu na wierzytelnościach wieloletnich, na których standardowa windykacja była nieefektywna, po wpisaniu na giełdę można osiągnąć nawet 3 krotnie wyższą skuteczność niż po standardowych pismach kierowanych w toku postepowania.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią, w celu uzgodnienia szczegółów i zakresu stosowania tego narzędzia windykacyjnego.

 

Renata Nowak

Head of Amicable Collection
B2C Credit Management Division

E-mail [email protected]

Poznajmy się

Już ponad 300 firm zaufało naszym kompetencjom!
Napisz do nas: [email protected]
lub zadzwoń na: +48 22 380 33 44

Prawnicy RK Legal wsparcie prawne wierzytelności B2B i B2C